oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

ANKIETA

Czy uważasz, że obecny system płac w domach pomocy, oparty na skali punktowej, jest lepszy od poprzedniego ?
Tak
14%
Nie
58%
Trudno powiedzieć
28%
Liczba oddanych glosow: 36
Poprzednie ankiety
Czy rząd dobrze zarządza Polską w czasie pandemii?
Czy spodziewasz się drugiej fali pandemii jesienią?
Przed drugą turą wyborów...
Mój kandydat na prezydenta to...
Epidemia koronawirusa...
Czy Twój DPS ma wystarczającą ilość środków ochrony na czas pandemii?
Czy obawiasz się koronawirusa?
Rok 2020 będzie...
Czy opieka zdrowotna dla podopiecznych DPS w ostatnich latach...
Na które ugrupowanie oddasz swój głos w wyborach parlamentarnych (13.X.2019)
Czy zamierzasz przyłączyć się do ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej?
Na którą partię zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
Czy jesteś zadowolony(a) ze swoich władz samorządowych?
Czy rząd powinien spełnić postulaty protestujących w Sejmie?
Która z partii politycznych reprezentuje w największym stopniu Twoje poglądy?
Czy uważasz, że dom pomocy prawidłowo korzysta z pieniędzy należących do mieszkańców (konta depozytowe)?
Kiedy ostatni raz podwyższono mi pensję?
Czy władze wystarczająco kontrolują PRYWATNE domy opieki?
Kamery w dps ?
Czy chciał(a)byś na starość zamieszkać w jakimś typowym polskim DPS?
Czy zmiany w Polsce idą w dobrym kierunku?
Jaka zmiana?
Uchodźcy w Polsce?
Na kogo zagłosujesz w wyborach parlamentarnych?
Będzie...
Tylko...
Jak mieszkańcy DPS są traktowani przez służbę zdrowia (pogotowie, lekarzy, szpitale)?
Czy jesteś zadowolony (a) z wyników wyborów samorządowych?
Czy w najbliższych wyborach poprzesz dotychczasowe władze lokalne?
Czy "urlop na żądanie" możesz wziąć w rzeczywiście wybranych przez Ciebie dniach?
Jakie jest Twoim zdaniem znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego?
Czy popierasz protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w sejmie?
Poglądy której partii politycznej są Ci najbliższe?
Czy uważasz, że Twoja placówka rozwija się i unowocześnia?
Czy Twoja placówka jest przygotowana do selektywnej zbiórki odpadów?
Udział księży i kościoła w życiu domów pomocy i innych podobnych placówek wydaje mi się:
Czy podopieczni Twojej placówki mają dostęp do internetu ?
Czy Twój szef zajmuje swoje stanowisko w wyniku układów lub znajomości?
Sytuacja domów pomocy podczas rządów Platformy Obywatelskiej...
Czy w Twojej placówce masz do czynienia z przejawami mobbingu?
Czy w DPS powinny istnieć specjalne oddziały detoksykacyjne dla mieszkańców - alkoholików?
Czy skandaliczne warunki panujące w radomskim szpitalu psychiatrycznym są w Polsce wyjątkiem?
Co lepsze dla DPS: własna kuchnia czy catering?
Czy nosiciele HIV powinni być standardowo przyjmowani do DPS?
Co sądzisz o przedłużeniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat?
Czy obecne zarobki w DPS wymagają akcji protestacyjnych?
W październikowych wyborach (jeśli pójdę) zagłosuję na:
Czy obawiasz się, że Twoja placówka zostanie zlikwidowana?
Czy to dobrze, ze Bartosz Arłukowicz zajmie się w rządzie wykluczonymi (w tym seniorami i niepełnosprawnymi)?
Czy przedłużenie czasu na osiągnięcie przez DPS standardów (do k. 2012 r.) uważasz za słuszne?
Czy gdybyś miał(-a) zamieszkać w DPS, gdzie obecnie pracujesz, czuł(a)byś się w nim dobrze?
Wybory samorządowe powinna w moim regionie wygrać (partia):
Czy spotkałeś się (ostatnie 5 lat) z jakąś formą przemocy fizycznej ze strony personelu w stosunku do podopiecznych?
Czy powinna istnieć możliwość skreślania z listy mieszkańców dps tych, którzy notorycznie łamią regulamin?
Czy boisz się grypy AH1N1?
Jak powinna być opłacana posługa duszpasterska księży w DPS?
Czy wymagania standaryzacyjne wobec dps-ów uważasz za uzasadnione i potrzebne?
Czy chciałbyś (chciałabyś) zmienić swoje obecne miejsce pracy?
Czy jesteś za referendum w sprawie służby zdrowia w wersji zaproponowanej przez Prezydenta RP?
Czy usługi pielęgniarskie w dps-ach powinny być finansowane przez NFZ?
Którą wersję (układ, kolorystykę) serwisu dps.pl wolisz?
Czy w Twojej placówce prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów?
Moje wynagrodzenie BRUTTO (z wszystkimi dodatkami) w dps wynosi obecnie:
Na kogo oddasz swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych?
Czy w domach pomocy społecznej należy rozpocząć strajki z powodu niskich płac?
Czy przydają Ci się informacje o imprezach zamieszczane przez nas w dziale Rozrywka ?
Czy wyobrażasz sobie swój udział z podopiecznymi w Marszu Równości (wraz z innymi mniejszościami)?
Czy jakość usług w prywatnych domach opieki w porównaniu z pozostałymi jest...
Czy pomoc społeczna powinna przyłączyć się do płacowego protestu służby zdrowia?
Przedstawiciele tej partii najlepiej rozumieją problemy mojej placówki...
Polski system pomocy społecznej należy...
Czy uważasz, że nowe prawicowe władze (rząd i prezydent) poprawią sytuację pomocy społecznej ?
Czy jesteś zainteresowany nowym oprogramowaniem firmy ARISCO dla dps-ów ?
Czy uważasz, że domowi pomocy społecznej potrzebna jest strona internetowa ?
Czy konkursy na ważniejsze stanowiska w pomocy społecznej są uczciwe ?
Czy liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest wystarczająca ?
Czy problemy osób niepełnosprawnych są w wystarczający sposób prezentowane w polskich mediach ?
Czy pieniądze z kont depozytowych mieszkańców placówek opiekuńczych wykorzystywane są prawidłowo ?
Jak oceniasz współpracę z Twoją jednostką nadrzędną (np. PCPR) w rozwiązywaniu problemów Twojej placówki ?
Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie korzystne zmiany w sytuacji domów pomocy społęcznej?
Jak oceniasz poziom opieki stomatologicznej dla mieszkańców placówek opiekuńczych ?
Czy demonstracja osób niepełnosprawnych zorganizowana pod sztandarami Solidarności jest dobrą formą protestu?
Co sądzisz o propozycjach zmian w sferze socjalnej zawartych w tzw. planie Hausnera?
Jak oceniasz aplikację do przesyłania dokumentów dla PFRON ?
Czy znasz rządowy projekt nowej Ustawy o pomocy społecznej ?
Jak stworzysz Biuletyn Informacji Publicznej? (wybierz odpowiedź, która najbardziej odpowiada obecnej sytuacji Twojej placówki)
Kiedy w Twojej placówce ostatni raz podwyższono płace ?
Czy znane Ci są osobiście przypadki molestowania selsualnego mieszkańców placówek opiekuńczych ?
Czy w swoim miejscu pracy używasz wyłącznie legalnego oprogramowania komputerowego ?
Mieszkańcy domów pomocy społecznej w warsztatach terapii zajęciowej ?
Jaka kwota powinna być przekazywana miesięcznie na utrzymanie 1 mieszkańca DPS, by zapewnić minimalny standard usług ?
Która partia polityczna jest w stanie najlepiej rozwiązywać problemy pracowników i podopiecznych pomocy społecznej?
Czy uważasz, że powinny powstać specjalne domy pomocy społecznej dla osób agresywnych i sprawiających kłopoty ?
Jak oceniasz działanie Olimpiad Specjalnych Polska ?
Czy uważasz, że w placówkach opiekuńczych mogły mieć miejsce zdarzenia podobne do odkrytych w łódzkim pogotowiu ratunkowym ?
Jaki jest Twój stosunek do twórczości niepełnosprawnych przedstawianej przez placówki opiekuńcze na festiwalach i przeglądach ?
Które z określeń powinno być używane w odniesieniu do osób zamieszkujących domy pomocy ?
Co sądzisz o możliwości zakupów dla swojej placówki przez internet ?
Jakim kryterium kierujesz się wybierając dostawcę produktów dla swojej placówki ?
Chcemy, aby serwis DPS Forum był jak najlepiej dostosowany do Waszych potrzeb. Kim zatem jest odwiedzający te strony?
Co sądzisz o możliwości sprywatyzowania Twojej placówki ?
Czy jesteś za wprowadzaniem "uładzonych" określeń stanu psychicznego (np. "niepełnosprawność intelektualna" zamiast "upośledzenia umysłowego" ?
Czy uważasz, że jest szansa na terminową i pełną realizację przez Twoją placówkę własnego programu naprawczego ?
Czy jesteś za zmniejszeniem roli personelu pielęgniarskiego w strukturze domu pomocy społecznej ?
Czy jesteś za przejęciem w najbliższych latach domów pomocy społecznej przez kościoły i związki wyznaniowe ?
Czy uważasz, że obecny system płac w domach pomocy, oparty na skali punktowej, jest lepszy od poprzedniego ?
Komentarze do ankiety
+ dodaj komentarz
system punktowy jest do....
stenia
System jest fatalny zwłaszcza że wartości punktu nikt nie podnosi, u nas od 2003 roku i płace stoja w miejcsu a nawet spadaja.Od stycznia 2008 zabrano nam 5 % premii bo podniesiono zarobki pokojowym, kucharkom-nie osiągały najniższej płacy.My średniacy musimy czekać na następną podwyżkę najniższej płacy i wtedy już bedziemy zarabiać wszyscy po równo,szkoda tylko, że dyrektor nie.
socjalna
wynagrodzenie w DPS prowadzi do dyskryminacji personelu pracujących w DPS.Praca w tych jednostkach jest bardzo odpowiedzialna i uciążliwa lecz w dalszym ciągu z tym się nikt nie liczy.Ten system wynagrodzen wygodny jest tylko dla rządu ponieważ więcej ma pieniędzy dla siebie
Kometa
system płac obowiązujący w DPSach zapewnia głodowe uposażenie pracownikom i sprzyja podejmowaniu decyzji o poszukiwaniu pracy poza nimi oraz postępującemu wysycaniu się DPSów w personel nisko kwalifikowany,co sprzyja obniżeniu jakości świadczeń i częstokroc tworzeniu się wyizolowanych społeczności podatnych na procesy patologizacji społecznej.Czas pracy w takich placówkach jest niedostosowny do stopnia obciążenia psychiki zjawiskami tam występującymi.Pełnyt etat powinien byc skrócony.DPSy są obecnie wygodną przystanią dla pań dobrze zabezpieczonych finansowo przez np.współmałżonków o niewielkich własnych ambicjach zawodowych oraz tych,którzy już nigdzie nie potrafią znależc zatrudnienia.Judymów tam nie ma,bo z czegoś trzeba życ i zarobic na emeryturę.W/w warunki są dla wielu upokarzające.I nie wierzę,że coś się zmieni na lepsze,bo trzba byłoby silniejszym coś odebrac,aby dac tym z "przytułku",a mentalności nie zmieni się tak łatwo.Środowisko pracowników DPSów jest zbyt słabe,niescalone,niejednorodne i organizacyjnie podporządkowane tym silniejszym darczyńcom,którzy nie mają pojęcia o pracy w nich,miec nie chcą,uznając je za bardzo obciążające w gąszczu innych potrzeb.Trzeba również przyjrzec się,czy pracownicy DPSów powinni byc traktowani jednakowo pod względem możliwości przechodzenia na emeryturę na równi z innymi-myślę tu zwłaszcza o tych,którzy pracują w bezpośrednim kontakcie z pensjonariuszami psychicznie chorymi.Ta grupa pracowników jest szczególnie obciążona i pomijana w zapewnieniu im godziwych,humanitarnych uprawnień.Ustalenie prawa do obecnie jeszcze istniejącej możliwości z przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat przy jednoczesnym spełnieniu warunku 15 lat przepracowanych w takich warunkach jest wielce krzywdzące dla tych którzy przepracowali już znacznie więcej tych lat w tego typu warunkach,a wieku nie osiągneli.Biorąc pod uwagę wszystko,co powyżej napisałam,twierdzę,że wcale tu nie zależy nikomu na dobru człowieka-tak pracownika DPSu,jak i jego pensjonariusza,a jedynie liczy się opłacalnośc demagogii tych,którzy ją stosują dla osiągnięcia swoich finansowych celów.Inie wierzę,że coś się pod tym względem zmieni.
Weteran
Nie ponieważ odkąd weszły te zasady place realne przestaly rosnąć, a wręcz się obniżyły
atram
System punktowy dobry jest dla władzy ale nie dla personelu placówek pomocy społecznej. Trudno jest ustalić płace dla personelu. Jest za mała skala rozpiętości płac w poszczególnych grupach.Dziwne, że w jednostkach administracji rządowej i administracji s
niezadowolona
System jest fatalny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w pracy z osob. upośledzonymi umysłowo w domach pomocy społecznej jest za duży czas pracy, 40 godz.' tygodniowo prowadzi do szybkiego wypalenia zawodowego