oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

ANKIETA

Polski system pomocy społecznej należy...
zburzyć i zbudować od nowa
38%
stale udoskonalać i poprawiać
34%
zostawić wreszcie w spokoju
3%
A w ogóle to jest jakiś system ?!
25%
Liczba oddanych glosow: 660
Poprzednie ankiety
Czy rząd dobrze zarządza Polską w czasie pandemii?
Czy spodziewasz się drugiej fali pandemii jesienią?
Przed drugą turą wyborów...
Mój kandydat na prezydenta to...
Epidemia koronawirusa...
Czy Twój DPS ma wystarczającą ilość środków ochrony na czas pandemii?
Czy obawiasz się koronawirusa?
Rok 2020 będzie...
Czy opieka zdrowotna dla podopiecznych DPS w ostatnich latach...
Na które ugrupowanie oddasz swój głos w wyborach parlamentarnych (13.X.2019)
Czy zamierzasz przyłączyć się do ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej?
Na którą partię zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
Czy jesteś zadowolony(a) ze swoich władz samorządowych?
Czy rząd powinien spełnić postulaty protestujących w Sejmie?
Która z partii politycznych reprezentuje w największym stopniu Twoje poglądy?
Czy uważasz, że dom pomocy prawidłowo korzysta z pieniędzy należących do mieszkańców (konta depozytowe)?
Kiedy ostatni raz podwyższono mi pensję?
Czy władze wystarczająco kontrolują PRYWATNE domy opieki?
Kamery w dps ?
Czy chciał(a)byś na starość zamieszkać w jakimś typowym polskim DPS?
Czy zmiany w Polsce idą w dobrym kierunku?
Jaka zmiana?
Uchodźcy w Polsce?
Na kogo zagłosujesz w wyborach parlamentarnych?
Będzie...
Tylko...
Jak mieszkańcy DPS są traktowani przez służbę zdrowia (pogotowie, lekarzy, szpitale)?
Czy jesteś zadowolony (a) z wyników wyborów samorządowych?
Czy w najbliższych wyborach poprzesz dotychczasowe władze lokalne?
Czy "urlop na żądanie" możesz wziąć w rzeczywiście wybranych przez Ciebie dniach?
Jakie jest Twoim zdaniem znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego?
Czy popierasz protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w sejmie?
Poglądy której partii politycznej są Ci najbliższe?
Czy uważasz, że Twoja placówka rozwija się i unowocześnia?
Czy Twoja placówka jest przygotowana do selektywnej zbiórki odpadów?
Udział księży i kościoła w życiu domów pomocy i innych podobnych placówek wydaje mi się:
Czy podopieczni Twojej placówki mają dostęp do internetu ?
Czy Twój szef zajmuje swoje stanowisko w wyniku układów lub znajomości?
Sytuacja domów pomocy podczas rządów Platformy Obywatelskiej...
Czy w Twojej placówce masz do czynienia z przejawami mobbingu?
Czy w DPS powinny istnieć specjalne oddziały detoksykacyjne dla mieszkańców - alkoholików?
Czy skandaliczne warunki panujące w radomskim szpitalu psychiatrycznym są w Polsce wyjątkiem?
Co lepsze dla DPS: własna kuchnia czy catering?
Czy nosiciele HIV powinni być standardowo przyjmowani do DPS?
Co sądzisz o przedłużeniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat?
Czy obecne zarobki w DPS wymagają akcji protestacyjnych?
W październikowych wyborach (jeśli pójdę) zagłosuję na:
Czy obawiasz się, że Twoja placówka zostanie zlikwidowana?
Czy to dobrze, ze Bartosz Arłukowicz zajmie się w rządzie wykluczonymi (w tym seniorami i niepełnosprawnymi)?
Czy przedłużenie czasu na osiągnięcie przez DPS standardów (do k. 2012 r.) uważasz za słuszne?
Czy gdybyś miał(-a) zamieszkać w DPS, gdzie obecnie pracujesz, czuł(a)byś się w nim dobrze?
Wybory samorządowe powinna w moim regionie wygrać (partia):
Czy spotkałeś się (ostatnie 5 lat) z jakąś formą przemocy fizycznej ze strony personelu w stosunku do podopiecznych?
Czy powinna istnieć możliwość skreślania z listy mieszkańców dps tych, którzy notorycznie łamią regulamin?
Czy boisz się grypy AH1N1?
Jak powinna być opłacana posługa duszpasterska księży w DPS?
Czy wymagania standaryzacyjne wobec dps-ów uważasz za uzasadnione i potrzebne?
Czy chciałbyś (chciałabyś) zmienić swoje obecne miejsce pracy?
Czy jesteś za referendum w sprawie służby zdrowia w wersji zaproponowanej przez Prezydenta RP?
Czy usługi pielęgniarskie w dps-ach powinny być finansowane przez NFZ?
Którą wersję (układ, kolorystykę) serwisu dps.pl wolisz?
Czy w Twojej placówce prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów?
Moje wynagrodzenie BRUTTO (z wszystkimi dodatkami) w dps wynosi obecnie:
Na kogo oddasz swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych?
Czy w domach pomocy społecznej należy rozpocząć strajki z powodu niskich płac?
Czy przydają Ci się informacje o imprezach zamieszczane przez nas w dziale Rozrywka ?
Czy wyobrażasz sobie swój udział z podopiecznymi w Marszu Równości (wraz z innymi mniejszościami)?
Czy jakość usług w prywatnych domach opieki w porównaniu z pozostałymi jest...
Czy pomoc społeczna powinna przyłączyć się do płacowego protestu służby zdrowia?
Przedstawiciele tej partii najlepiej rozumieją problemy mojej placówki...
Polski system pomocy społecznej należy...
Czy uważasz, że nowe prawicowe władze (rząd i prezydent) poprawią sytuację pomocy społecznej ?
Czy jesteś zainteresowany nowym oprogramowaniem firmy ARISCO dla dps-ów ?
Czy uważasz, że domowi pomocy społecznej potrzebna jest strona internetowa ?
Czy konkursy na ważniejsze stanowiska w pomocy społecznej są uczciwe ?
Czy liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest wystarczająca ?
Czy problemy osób niepełnosprawnych są w wystarczający sposób prezentowane w polskich mediach ?
Czy pieniądze z kont depozytowych mieszkańców placówek opiekuńczych wykorzystywane są prawidłowo ?
Jak oceniasz współpracę z Twoją jednostką nadrzędną (np. PCPR) w rozwiązywaniu problemów Twojej placówki ?
Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie korzystne zmiany w sytuacji domów pomocy społęcznej?
Jak oceniasz poziom opieki stomatologicznej dla mieszkańców placówek opiekuńczych ?
Czy demonstracja osób niepełnosprawnych zorganizowana pod sztandarami Solidarności jest dobrą formą protestu?
Co sądzisz o propozycjach zmian w sferze socjalnej zawartych w tzw. planie Hausnera?
Jak oceniasz aplikację do przesyłania dokumentów dla PFRON ?
Czy znasz rządowy projekt nowej Ustawy o pomocy społecznej ?
Jak stworzysz Biuletyn Informacji Publicznej? (wybierz odpowiedź, która najbardziej odpowiada obecnej sytuacji Twojej placówki)
Kiedy w Twojej placówce ostatni raz podwyższono płace ?
Czy znane Ci są osobiście przypadki molestowania selsualnego mieszkańców placówek opiekuńczych ?
Czy w swoim miejscu pracy używasz wyłącznie legalnego oprogramowania komputerowego ?
Mieszkańcy domów pomocy społecznej w warsztatach terapii zajęciowej ?
Jaka kwota powinna być przekazywana miesięcznie na utrzymanie 1 mieszkańca DPS, by zapewnić minimalny standard usług ?
Która partia polityczna jest w stanie najlepiej rozwiązywać problemy pracowników i podopiecznych pomocy społecznej?
Czy uważasz, że powinny powstać specjalne domy pomocy społecznej dla osób agresywnych i sprawiających kłopoty ?
Jak oceniasz działanie Olimpiad Specjalnych Polska ?
Czy uważasz, że w placówkach opiekuńczych mogły mieć miejsce zdarzenia podobne do odkrytych w łódzkim pogotowiu ratunkowym ?
Jaki jest Twój stosunek do twórczości niepełnosprawnych przedstawianej przez placówki opiekuńcze na festiwalach i przeglądach ?
Które z określeń powinno być używane w odniesieniu do osób zamieszkujących domy pomocy ?
Co sądzisz o możliwości zakupów dla swojej placówki przez internet ?
Jakim kryterium kierujesz się wybierając dostawcę produktów dla swojej placówki ?
Chcemy, aby serwis DPS Forum był jak najlepiej dostosowany do Waszych potrzeb. Kim zatem jest odwiedzający te strony?
Co sądzisz o możliwości sprywatyzowania Twojej placówki ?
Czy jesteś za wprowadzaniem "uładzonych" określeń stanu psychicznego (np. "niepełnosprawność intelektualna" zamiast "upośledzenia umysłowego" ?
Czy uważasz, że jest szansa na terminową i pełną realizację przez Twoją placówkę własnego programu naprawczego ?
Czy jesteś za zmniejszeniem roli personelu pielęgniarskiego w strukturze domu pomocy społecznej ?
Czy jesteś za przejęciem w najbliższych latach domów pomocy społecznej przez kościoły i związki wyznaniowe ?
Czy uważasz, że obecny system płac w domach pomocy, oparty na skali punktowej, jest lepszy od poprzedniego ?
Komentarze do ankiety
+ dodaj komentarz
W żadnym wypadku nie należy tego robic-grozi nietolerancją!!!!!!!!!!!!
Alicja
System ten jest chory. Jak każdy system działający w naszym kraju.
jak zmienić? lekarze wypisują recepty na leki w zależności od układu z przed.hand. firm medycznych oraz apteki w której dany dom je wykupuje.
victoria_viki@buziaczek.pl
Stary system dps jest przestarzały..Nie doskonały od podstaw..
cholodniak@go2.pl
Zburzyć i wyrzucić wszystkich komuchów na stanowiskach
brat mojego brata
powinni ciągle udoskonalać.Ponieważ na tamto sie za dużo wyda,a tak mozna za tanse zrobic.i bedzie lepsze
co robić? jakie wyjście ma stara matka,którą na siłę- bez jej zgody córki oddaja do domu opieki.Córki mieszkają w szwecji.Matka ma opiekę i wygodne mieszkanie i jest zżyta z rodziną zmarłego syna.
weronikakostorz@op.pl
Właśnie! Czy ktoś wie, co się dzieje z domem dla Ludzi Starszych w Kałkowie?
jagodalesna@neostrada.pl
Nie burzmy lecz budujmy! Jaki jest los Domu W Kałkowie? Co z inicjatywą pomocy społecznej u Pana Wójta zburzył, czy wybudował coś nowego niezależnego? Czy rozbudował system pomocy społecznej?
Dobrze, że są tacy ludzie, jak Pan Jan Amberg Prezes Funacji Sue Ryder, którzy wbrew wójtom otaczają opieką ludzi słabszych, cierpiących będących w podeszłym wieku. Panie Prezesie, w imieniu wymienionych dziekuję za udzieloną Im pomoc społeczna. Aga
Dla chwały Gminy Pawłów i rozwoju w niej pomocy społecznej potrzebny jest Dom Ludzi Starszych w Kałkowie i oddzielnie wybudowany ośrodek zdrowia w Kałkowie. Bowiem te dwa podmioty mają różne cele i zadania.
Panie Wójcie, budowa nowego lokum z przeznaczeniem na ośrodkek zdrowia w Kałkowie powinna być inicjatywą gminy.W ramach troski Gminy o zdrowie i pomoc społeczną mieszkańców. Nie można tak sprytnie przyklejać się na gotowe. Jga.
Z wypowiedzi Pana Wójta Gierady wynika, że nie znał Założycielki Fundacji Sue Ryder, a użyte argumenty w stosunku do zasadnej decyzji Jana Amberga Prezesa Zarządu Fundacji Sue Ryder w Polsce są żałosne. Jaga
Sue Ryder budowała swoim życie wspaniały system pomocy społecznej, także w Polsce. Panie Wójcie z Pawłowa proszę nie profanować Sue Ryder i Jej dzieła. Proszę zacząć wspierać system pomocy społecznej. Gmina posiada inne stosowne możliwości. Aga
Cóż u nas wciąż jest za dużo takich, którzy owładnięci znieczulicą na ból, cierpienie, podeszły wiek, pomoc społeczną myślą tylko o "bożku"pt.: pieniądze, flesz i łatwa kariera przede wszystkim cudzy kosztem, kosztem słabszych.
Zamach Wójta Pawłowa na Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder w Kałkowie jest niszczeniem rodzącego się w bólach polskiego systemu pomocy społecznej. Panie Wójcie, Pana pomysł jest nie zdrowy dla państwa i dla ludzi. Czy został zrealizowany? Aga
mam chorą córkę potrzebuję pieniędzy na dojazdy na rehabilitację.pomoc społeczna nie pomoże bo też nie mają.to po co oni wogóle istnieją
natala.w23@wp.pl
Jesteśmy biednym krajem (chyba najbardziej zacofanym w UE) ale ciągle upacie rozdajemy pieniądze nie żądając niczego w zamian. Dlaczego nie weźmiemy przykładu z Danii, w której na pomoc społeczną też trzeba sobie zapracować?
Nie burzyć tylko poprawiać to co złe, a wzmacniać to co dobre. Zacznijmy od siebie.
anbami@wp.pl
pracowałam w ops 23lata, nie mogłam i nie mogę pogodzić się z podejściem pracowników do osób potrzebujących pomocy. z drugiej strony większość z nich trafiło do tej pracy z przypadku.....
nie ma co burzyc bonie ma juz nic - jak w piosence ja jestem 26 lat po cężkim wypadku i ani razu dokladnie ani razu nikt nie przyszedł mnie zapytać czy potrzebuję pomocy mam amputowaną nogę inic więcej nie ma już nic
adela 12@ neostrada .pl
nie trzeba nic burzyć, wystarczy tylko pozwalniać tzw "komunistów" na stanowiskach i zatrudnić młodszych, mądrzejszych (nieskorumpowanych) ludzi
Krzysztof
SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MOŻNA ZBURZYĆ I ZBUDOWAC OD NOWA, PONIEWAZ DO CZASU POWSTANIA NOWEGO SYSTEMY LUDZIE POTRZEBUJĄCY ZOSTANĄ BEZ JAKIEJKOLWIEK POMOCY
szymanskatopolska@vp.pl
ile razy można burzyc i budować na nowo? juz wszyscy to robili: rzymianie haniball jezus lenin hitler Jan Paweł II i co? z rewolucji nic nie wynika , łatwiej zrobic bałagan a jak coś nie idzie to jak w komputerze reset i na nowo? bez sensu Staszek