oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

ANKIETA

Czy w domach pomocy społecznej należy rozpocząć strajki z powodu niskich płac?
tak
38%
nie
58%
nie mam zdania
4%
Liczba oddanych glosow: 798
Poprzednie ankiety
Czy rząd dobrze zarządza Polską w czasie pandemii?
Czy spodziewasz się drugiej fali pandemii jesienią?
Przed drugą turą wyborów...
Mój kandydat na prezydenta to...
Epidemia koronawirusa...
Czy Twój DPS ma wystarczającą ilość środków ochrony na czas pandemii?
Czy obawiasz się koronawirusa?
Rok 2020 będzie...
Czy opieka zdrowotna dla podopiecznych DPS w ostatnich latach...
Na które ugrupowanie oddasz swój głos w wyborach parlamentarnych (13.X.2019)
Czy zamierzasz przyłączyć się do ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej?
Na którą partię zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
Czy jesteś zadowolony(a) ze swoich władz samorządowych?
Czy rząd powinien spełnić postulaty protestujących w Sejmie?
Która z partii politycznych reprezentuje w największym stopniu Twoje poglądy?
Czy uważasz, że dom pomocy prawidłowo korzysta z pieniędzy należących do mieszkańców (konta depozytowe)?
Kiedy ostatni raz podwyższono mi pensję?
Czy władze wystarczająco kontrolują PRYWATNE domy opieki?
Kamery w dps ?
Czy chciał(a)byś na starość zamieszkać w jakimś typowym polskim DPS?
Czy zmiany w Polsce idą w dobrym kierunku?
Jaka zmiana?
Uchodźcy w Polsce?
Na kogo zagłosujesz w wyborach parlamentarnych?
Będzie...
Tylko...
Jak mieszkańcy DPS są traktowani przez służbę zdrowia (pogotowie, lekarzy, szpitale)?
Czy jesteś zadowolony (a) z wyników wyborów samorządowych?
Czy w najbliższych wyborach poprzesz dotychczasowe władze lokalne?
Czy "urlop na żądanie" możesz wziąć w rzeczywiście wybranych przez Ciebie dniach?
Jakie jest Twoim zdaniem znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego?
Czy popierasz protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w sejmie?
Poglądy której partii politycznej są Ci najbliższe?
Czy uważasz, że Twoja placówka rozwija się i unowocześnia?
Czy Twoja placówka jest przygotowana do selektywnej zbiórki odpadów?
Udział księży i kościoła w życiu domów pomocy i innych podobnych placówek wydaje mi się:
Czy podopieczni Twojej placówki mają dostęp do internetu ?
Czy Twój szef zajmuje swoje stanowisko w wyniku układów lub znajomości?
Sytuacja domów pomocy podczas rządów Platformy Obywatelskiej...
Czy w Twojej placówce masz do czynienia z przejawami mobbingu?
Czy w DPS powinny istnieć specjalne oddziały detoksykacyjne dla mieszkańców - alkoholików?
Czy skandaliczne warunki panujące w radomskim szpitalu psychiatrycznym są w Polsce wyjątkiem?
Co lepsze dla DPS: własna kuchnia czy catering?
Czy nosiciele HIV powinni być standardowo przyjmowani do DPS?
Co sądzisz o przedłużeniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat?
Czy obecne zarobki w DPS wymagają akcji protestacyjnych?
W październikowych wyborach (jeśli pójdę) zagłosuję na:
Czy obawiasz się, że Twoja placówka zostanie zlikwidowana?
Czy to dobrze, ze Bartosz Arłukowicz zajmie się w rządzie wykluczonymi (w tym seniorami i niepełnosprawnymi)?
Czy przedłużenie czasu na osiągnięcie przez DPS standardów (do k. 2012 r.) uważasz za słuszne?
Czy gdybyś miał(-a) zamieszkać w DPS, gdzie obecnie pracujesz, czuł(a)byś się w nim dobrze?
Wybory samorządowe powinna w moim regionie wygrać (partia):
Czy spotkałeś się (ostatnie 5 lat) z jakąś formą przemocy fizycznej ze strony personelu w stosunku do podopiecznych?
Czy powinna istnieć możliwość skreślania z listy mieszkańców dps tych, którzy notorycznie łamią regulamin?
Czy boisz się grypy AH1N1?
Jak powinna być opłacana posługa duszpasterska księży w DPS?
Czy wymagania standaryzacyjne wobec dps-ów uważasz za uzasadnione i potrzebne?
Czy chciałbyś (chciałabyś) zmienić swoje obecne miejsce pracy?
Czy jesteś za referendum w sprawie służby zdrowia w wersji zaproponowanej przez Prezydenta RP?
Czy usługi pielęgniarskie w dps-ach powinny być finansowane przez NFZ?
Którą wersję (układ, kolorystykę) serwisu dps.pl wolisz?
Czy w Twojej placówce prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów?
Moje wynagrodzenie BRUTTO (z wszystkimi dodatkami) w dps wynosi obecnie:
Na kogo oddasz swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych?
Czy w domach pomocy społecznej należy rozpocząć strajki z powodu niskich płac?
Czy przydają Ci się informacje o imprezach zamieszczane przez nas w dziale Rozrywka ?
Czy wyobrażasz sobie swój udział z podopiecznymi w Marszu Równości (wraz z innymi mniejszościami)?
Czy jakość usług w prywatnych domach opieki w porównaniu z pozostałymi jest...
Czy pomoc społeczna powinna przyłączyć się do płacowego protestu służby zdrowia?
Przedstawiciele tej partii najlepiej rozumieją problemy mojej placówki...
Polski system pomocy społecznej należy...
Czy uważasz, że nowe prawicowe władze (rząd i prezydent) poprawią sytuację pomocy społecznej ?
Czy jesteś zainteresowany nowym oprogramowaniem firmy ARISCO dla dps-ów ?
Czy uważasz, że domowi pomocy społecznej potrzebna jest strona internetowa ?
Czy konkursy na ważniejsze stanowiska w pomocy społecznej są uczciwe ?
Czy liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest wystarczająca ?
Czy problemy osób niepełnosprawnych są w wystarczający sposób prezentowane w polskich mediach ?
Czy pieniądze z kont depozytowych mieszkańców placówek opiekuńczych wykorzystywane są prawidłowo ?
Jak oceniasz współpracę z Twoją jednostką nadrzędną (np. PCPR) w rozwiązywaniu problemów Twojej placówki ?
Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie korzystne zmiany w sytuacji domów pomocy społęcznej?
Jak oceniasz poziom opieki stomatologicznej dla mieszkańców placówek opiekuńczych ?
Czy demonstracja osób niepełnosprawnych zorganizowana pod sztandarami Solidarności jest dobrą formą protestu?
Co sądzisz o propozycjach zmian w sferze socjalnej zawartych w tzw. planie Hausnera?
Jak oceniasz aplikację do przesyłania dokumentów dla PFRON ?
Czy znasz rządowy projekt nowej Ustawy o pomocy społecznej ?
Jak stworzysz Biuletyn Informacji Publicznej? (wybierz odpowiedź, która najbardziej odpowiada obecnej sytuacji Twojej placówki)
Kiedy w Twojej placówce ostatni raz podwyższono płace ?
Czy znane Ci są osobiście przypadki molestowania selsualnego mieszkańców placówek opiekuńczych ?
Czy w swoim miejscu pracy używasz wyłącznie legalnego oprogramowania komputerowego ?
Mieszkańcy domów pomocy społecznej w warsztatach terapii zajęciowej ?
Jaka kwota powinna być przekazywana miesięcznie na utrzymanie 1 mieszkańca DPS, by zapewnić minimalny standard usług ?
Która partia polityczna jest w stanie najlepiej rozwiązywać problemy pracowników i podopiecznych pomocy społecznej?
Czy uważasz, że powinny powstać specjalne domy pomocy społecznej dla osób agresywnych i sprawiających kłopoty ?
Jak oceniasz działanie Olimpiad Specjalnych Polska ?
Czy uważasz, że w placówkach opiekuńczych mogły mieć miejsce zdarzenia podobne do odkrytych w łódzkim pogotowiu ratunkowym ?
Jaki jest Twój stosunek do twórczości niepełnosprawnych przedstawianej przez placówki opiekuńcze na festiwalach i przeglądach ?
Które z określeń powinno być używane w odniesieniu do osób zamieszkujących domy pomocy ?
Co sądzisz o możliwości zakupów dla swojej placówki przez internet ?
Jakim kryterium kierujesz się wybierając dostawcę produktów dla swojej placówki ?
Chcemy, aby serwis DPS Forum był jak najlepiej dostosowany do Waszych potrzeb. Kim zatem jest odwiedzający te strony?
Co sądzisz o możliwości sprywatyzowania Twojej placówki ?
Czy jesteś za wprowadzaniem "uładzonych" określeń stanu psychicznego (np. "niepełnosprawność intelektualna" zamiast "upośledzenia umysłowego" ?
Czy uważasz, że jest szansa na terminową i pełną realizację przez Twoją placówkę własnego programu naprawczego ?
Czy jesteś za zmniejszeniem roli personelu pielęgniarskiego w strukturze domu pomocy społecznej ?
Czy jesteś za przejęciem w najbliższych latach domów pomocy społecznej przez kościoły i związki wyznaniowe ?
Czy uważasz, że obecny system płac w domach pomocy, oparty na skali punktowej, jest lepszy od poprzedniego ?
Komentarze do ankiety
+ dodaj komentarz
jest coraz mniejsze bezrobocie, można pracować u innych pracodawców, w tej firmie z całą pewnością nie można liczyć na to, że sie wzbogacimy, a strajk dotknie tylko mieszkańca ...może więc czas na zmianę miejsca pracy ? ....
troskliwy
Nie. Teraz bez problemu można zmienić pracę na lepiej płatną.
Praca w DPS jest niedoceniana,bo nie jest dostrzegana.Nie wierzę,że kiedykolwiek pracownikom DPS zostaną przyznane korzystniejsze świadczenia,bo po prostu społeczeństwu i władzom i my i nasi mieszkańcy jesteśmy złem koniecznym.Ponadto nie są w stanie cokolwiek dac tym,którzy są grzeczni.Hołdują zasadom opartym na utylitaryzmie.Jak nie zmuszą ich przepisy,to nic nie dadzą inie ma się cołudzic,że będzie inaczej.
Realistka
TEN KTO PISZE,żE PRACA W DPS JEST łATWA, A LUDZIE TAM PRACUJąCY NIE POWINNI UPOMINAć SIę O WYżSZą PENSJE CHYBA MA NAKICHANE W GłOWIE! JA NIE PRACUJE W DPS ALE WIEM JAKA CIężKA JEST TAM PRACA BO TA NIC PRZYJEMNEGO SPRZąTAć POKIMś I OPIEKOWAć SIę KIMś W CAłYM TEGO SłOWA ZNACZENIU (KOMPIELE, SPRZąTANIE, "PRZEWIJANIE" STARSZYCH) JEśLI KTOś JEST TAK PRZECIWNY PODNOSZENIU PłAC W DPS-ie TO CIEKAWE CZEMU SAM NIE OPIEKUJE SIE SWOJIMI BLISKIMI TYLKO ODDAJE ICH DO DPS-ów, CO NIE MACIE ODWAGI UMYć SWOICH BLISKICH,CZY POśWIęCIC IM TROSZKE CZASU BY ICH WYSłUCHAć, CZEMU? PRACA W DPS TO PRACA DLA DRUGIEGO CZłOWIEKA KTóRY NIE ZAWSZE MOżE PORADZIć SOBIE SAM NAWET W TAKICH PODSTAWOWYCH SPRAWACH, TO TAKżE CHWILA DLA NIEGO BY CZUł, żE JEST NADAL POTRZEBNY!!!!
PAULA
Płace są za niskie za odpowiedzialną prace my nie opiekujemy sie maszynami tylko żywymi ludzmi którzy przez los zostali różnie pokrzywdzeni i maja różne zachowanie tymbardzie z ludzmi psychicznie chorymi gdzie niejednokrotnie narażamy swoje życie
Gnom
tak ciężko dzwigamy kręgosłupy siadają i dostaniemy grosze ,a na starość nawet nie będziemy mieli za co się leczyć
pracy dużo pensje marne jest żle
zyta
Tylko niewyżyta jeżdzi na pensji , normalni jeżdżą samochodem , a pensja o żarcie nie prosi , to głupie slogany.
głupota@ zofia
W domach opieki personel nie głoduje tylko jeszcze żarcie wynosi
prawdomówca@z
Wyjście poza stawki minimalne są żądaniem wygórowanym i zależą od cech psychicznych czy powinny być wogle wypłacane, MOPS wspomaga Domańskiego właściciela mieszkania i samochodu zatem jest zamożny
Szambo@ wasze
Jaka praca taka płaca i nie okradać MOPSU jaj żle pracujecie
dupa @gizowa
Wynagrodzenia w Domach Pomocy są żenujące, i to nie tylko opiekunów ale i pozostałej kadry. Nasze władze powinny się wstydzić faktu, że personel pracujący w zamkniętej pomocy sam musi wspierać się zasiłkami z MOPS-u. Mówimy o godnym życiu mieszkańców a co z personelem?????????????
pracownik socjalny
Pracuję w DPS od 12 lat takie pensje to jest poprostu wyzysk człowieka
Na tych głodowych pensjach to daleko nie zajedziemy.
Zofia
zarobki w dps sa żenujące! przede wszystkim dla opiekunow, ktorzy wykonuja najciezsza i najbardziej odpowiedzialna prace.
anulka
Nie powinniśmy nawet myśleć o strajkach, powinniśmy być doceniani, traktowani sprawiedliwie, z wyczuciem, z zachowaniem kultury, zachowaniem prawa do godnego życia, tak jak nasi mieszkańcy...
Zasmucony
Coś dziwnego dzieje się z tą ankietą, nie uważacie? przed weekendem 75% respondentów wypowiadało się za strajkiem w DPS-ach, oddanych głosów było ok 180, a już w niedziekę wieczorem preciwnych strajkom w DPS-ach "staLo się" aż 75% głosujących, przy 25% popierających strajk ,osobiście ze zdumieniem odkryłam fakt "tak cudownego rozmnożenia się" głosujących i to jak się okazuje osób bardzo zadowolonych z warunków pracy i płacy w DPS-ach skoro głosują i to tak lawinowo-weekendowo przeciw strajkowi w DPS-ach.Powiedzcie co się stało, może "na odchodne" P.minister Kalata zmieniła zasady finansowania DPS-ów a ja to przegapiłam?
zaskoczona
praca w dps jest praca bardzo ciezka pod wzgledem pstchicznym i fizycznym
hguyt
Należy zmienić sposób finansowania pobytu osób umieszczanych w dps na starych zasadach. Dps-y posiadające niski koszt utrzymania mieszkańca nie są wstanie osiągnąć średniej dotacji woj. a jednostki prowadzące dom nie dofinansowują ich działalności.
Praca w domach opieki jest trudna i złożona, osoby które opiekują się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi często zaniedbują własne domy i całkowicie oddają się swojej pracy i szkoda że praca ta nie jest przez nikogo doceniona nawet przez samych zainteresowanych(podopiecznych)
Anna