oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Budowa infrastruktury informatycznej w Domu Opieki, Domu Pomocy Społecznej w Domu Seniora.

W ostatnich latach obserwujemy znaczne zmiany na rynku Pomocy Społecznej. Powstają nowe ośrodki o charakterze domów seniora w miejsce nie rentownych hoteli czy pensjonatów. Budowane są też nowe obiekty w atrakcyjnych, pod względem osób wymagających opieki, lokalizacjach. Zazwyczaj inwestor przewidzi takie elementy jak sieć komputerowa, serwerownia czy komputery, jednak najczęœciej zapomina o odpowiednim oprogramowaniu. To poważny błąd, gdyż nawet małe obiekty, zapewniające œwiadczenia dla kilku czy kilkunastu osób, powinny być wyposażone w odpowiednie oprogramowanie. Powodów jest kilka. Jednym z ważniejszych jest bezpieczeństwo danych osobowych – wymóg narzucony przez GIODO. Zasady bezpieczeństwa danych osobowych określają, kto może dysponować danymi osobowymi, jakie muszą być zasady przy wprowadzaniu tych informacji oraz jak przechowywać w/w dane. Zazwyczaj użytkownik jest nieświadomy tych wymogów i narusza w ten sposób ustawę o ochronie Danych Osobowych. Przykłady na taki stan rzeczy można mnożyć, prowadzenie ewidencji ręcznie – choć możliwe, ale samo w sobie narusza zasady bezpieczeństwa (dostęp do informacji), korzystanie z programów, które w gruncie rzeczy nie są specjalizowanym produktem tylko rodzajem zdalnego systemu składania zamówień np. na środki opatrunkowe, udostępnia dane podopiecznych firmie zewnętrznej bez żadnych ograniczeń i , co gorsze, bez żadnej kontroli. Prowadzenie ewidencji podopiecznych w wyspecjalizowanych systemach zarządzania Domem Opieki eliminuje te problemy. Kolejna zaleta stosowania Systemu do obsługi Domu Opieki to szybkość dostępu do dokumentów na różnych stanowiskach w jednostce oraz sposób udostępniania tychże dokumentów. W przypadku wdrożenia rozwiązań systemowych, dokumenty udostępniane są na drodze elektronicznej, automatycznie prowadzona jest ewidencja dostępu do dokumentów, a samo udostępnianie odbywa się tylko dla osób posiadających stosowne uprawnienia. Oczywiście oryginał‚ dokumentu spoczywa bezpiecznie w stosownym segregatorze a użytkownicy mogą zobaczyć jego elektroniczną kopię. Kwestia bezpieczeństwa danych, dostępu do nich oraz sposobu nadawania uprawnień to tylko podstawowe zagadnienia, z którymi spotykamy się w praktyce przy informatyzacji ośrodków pomocy.