oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
MIECZYSŁAW KOZAK

FRASZKI

BOGATY!

Kupił TV na raty
Chyba jest bogaty?

WOŁANIE

Ksiądz woła:
Bezrobotni � do kościoła!

NAJAZD

Najazd bandy ciebie spotka,
Kiedy wygrasz w toto � lotka.

PROCHY

Doktorzy czasami
Karmią nas prochami.

ZBIÓRKA

Nie dałem,
Bo nie chciałem.