oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
INEZ

***

Chciałam przedrzeć się do Ciebie
Przebić Ten G±szcz Między
Tob± a Mn± ....
Przebić Ten G±szcz Między
Tob± a Mn±...
Tłukłam Głow± o każdy kamień
Rozmowy
O każdy Mur wzniesiony Między
Noc± a Dniem.
Zdarłam paznokcie, kolana
I dalej ta wroga ¶ciana
Ostatkiem Sił Zamknęłam
DRZWI


Kobieta i mężczyzna

Miło¶ć jest jak choroba
- uniesienie
- wieczne cierpienie
- walka
Czekasz na ni±, a gdy się pojawia
- umiera
a twoje serce razem z ni±
Przychodzi druga i trzecia
a ty wci±ż j± tracisz.
Gdzie jeste¶ miło¶ci moja,
gdzie mam cię szukać.
A co to jest miło¶ć?
Czego szukasz?
Wiesz?
Kogo szukasz?
Wiesz?
Wieczne zatracenie...