oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
TERESA JURSKA

Wierszydełka

***

Zapomniałam
o gałęziach lipy starej
Zapomniałam
co trzeszczało i pachniało

***

Jestem zmęczona
tak bardzo jak liść listopadowy
o lecząca, o cudowna wiosno
natury odnowicielko
Czekam

***

Muszę się urządzić w życiu
kupić gruby zeszyt
kupić dwie pary kapci

***

Znowu zaskoczona
jak co dzień
zaskoczona
nabrzmiewaniem dnia
aż do kresu

***

Wyjedźmy stąd,
Gdzie nikt nie woła

***

Las mnie woła,
Tamten, gdzie
otworzyłam oczy
Lasu tego tak mi brak
lasu i pomocy