oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
JAN KWIATKOWSKI

Lipa

Źle ci tak
Mądra lipo
Już nie chcesz czekać na ścięcie
Nie bądź już taka jak inne drzewa
I zapomnij o liściach swych
Już nigdy
Nie dawaj nikomu cienia
Który jest krzykiem
Nie skrzyp o innych drzewach
A sam nie skrzyp o świcie