oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
MARIANNA GRZELAK

***

Przeminęło z wiatrem,
Wszystko się skończyło
To, co było jasne,
Ciemne się zrobiło.
Wieją silne wiatry,
Mróz do chat zagląda.
Dzieci płaczą z głodu,
Naród pracy żąda.
Czekamy na wiosnę,
Na radość ogólną.
Na rządu rozsądek
I uczciwość wspólną.
Żeby krzywd nie było
I wojen na świecie,
Żeby ludzie w zgodzie żyli
Raj na ziemi utworzyli.