oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
TERESA MICHALAK

Na całość

Mam do wyboru (mówię bez zwięzłości)
Przegrać życie lub wygrać w całości.
I chociaż mija ono w trudzie,
Wybieram rozwiązanie drugie.

Koniec z poddaństwem, z głową
przy ziemi,
Z bytem czas skończyć niemym,
Czas głowę podnieść na tyle,
By nie urągał jej � jakiś ktoś � byle.

Język rozwiązać skrępowany,
Czas zacząć goić rany.
Niech upust da mój niemy tchórz,
Niech wreszcie oznajmi jam jest
zdrowy duch.