oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
WITOLD DACZ

Ukryta wyobraźnia

To już minął jakiś czas i jeszcze trochę,
kiedy Cię poznałem.
Twoje jasne włosy i uśmiech tak uroczy.
Czy wolno jest mi kochać?
I skrywać swe uczucia,
bo przecież o tym nie wiesz
I ramionami wzruszasz.
Jak długo mam uciekać z pragnieniem
rąk dotyku,
tak ukrywam się w ciemności,
jak stary kot na strychu.
I myślę o ramionach, które obejmuję,
bo to tylko w wyobraźni
takie myśli snuję.
Nie śmiałem sięgnąć więcej,
gdyż zgrzeszyć byłem gotowy,
więc snuję dalej myśli,
nie utraciwszy głowy.
Bywało, że sięgałem, nie słysząc
słów odmowy,
lecz była to fikcja.
A ja tam grałem swą rolę niemowy...

Może ktoś ci powie,
może gdzieś przeczytasz,
może kiedyś zbłądzę
a będzie mi po drodze.
Nie omieszkam zapukać,
O drogę zapytać.