oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KAMENA-Koło pisarzy i poetów niepełnosprawnych

wstecz
Informacje / kontakt

Nowe opiekunki KAMENY (styczeń/luty 2006)

W związku z odejściem na emeryturę pani Bożenny Rogut zmienia się struktura organizacyjna Koła KAMENA. Obecnie opiekunami Kameny, pracującymi pod kierownictwem St. A. Średzińskiego są :

Joanna Miller � pedagog , wolontariuszka - sekretarz Koła (e-mail : cahal@wp.pl )

Małgorzata Sapińska � filolog, wolontariuszka - konsultant

Agnieszka Borowicz � psycholog - konsultant


Z osobami tymi współpracuje kadra i kierownictwo Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź � Górna oraz Klubu Dąbrowa - filii Centrum Kultury Młodych

Aby usprawnić korespondencję twórców KAMENY, prosimy wysyłać ją na adresy :

Pocztowy :

DPS PODGÓRNA ( z dopiskiem Koło KAMENA)
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź
Fax :0 - 42 643- 97-19

e-maile: 5dps.terapia@wp.pl ; cahal@wp.pl , sredzinskista@wp.pl

Telefony do KAMENY : 0 � 42 643-53-49 lub 0-42 643-53-59 wewnętrzny 128.