oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Maciej Mroczyński - Nowości 15.04.2009; dps.pl 17.04.2009)

Niektóre domy pomocy społecznej "nielegalnie" zatrudniają pielęgniarki. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeznaczył w tym roku pieniędzy na ten cel.

Latem ubiegłego roku Starostwo Powiatowe we Włocławku otrzymało pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym zostało poinformowane, że praca pielęgniarek nie może być finansowana ze środków wojewody, przekazującego pieniądze na domy pomocy społecznej oraz ze środków własnych mieszkańców tych domów. De facto oznaczało to, że pielęgniarki nie mogą pracować na etatach w tych placówkach, gdyż groziłoby to złamaniem dyscypliny budżetowej. Miały one natomiast znaleźć pracę w firmach, które podpisałyby kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

więcej...