oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Hanna Gramowska - MEDI; dps.pl 17.06.2010)

 

 

ECOD logoRuszył już nabór na nowy semestr do Szkoły Policealnej dla Opiekunów Medycznych działającej pod szyldem Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA.

 

Od września 2008 roku Szkoła działa w Toruniu, a od września 2010 roku ECEWOD rozpoczyna edukację również w Bydgoszczy. Powodem rozszerzenia zasięgu Centrum jest rosnące zapotrzebowanie na opiekunów medycznych w placówkach opiekuńczych i ochrony zdrowia, a co za tym idzie – duże zainteresowanie kształceniem w tym zawodzie,.

 

O przyjęcie do Szkoły mogą się ubiegać osoby, które mają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). W tym celu należy pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ze strony www.szkola-ecewod.pl i wraz z 3 zdjęciami, świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie opiekun medyczny przesłać na adres:

 

Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej

ul. Żółkiewskiego 20/26,

87-100 Toruń (z dopiskiem "Szkoła")

 

Termin składania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2010 r.

 

Plan nauczania będzie realizowany w okresie jednego roku. Zjazdy będą odbywały się w piątki, soboty i niedziele co 2 tygodnie – łącznie 14 zjazdów. Słuchacze odbędą też 6-tygodniowe praktyki zawodowe organizowane przez Szkołę w placówkach służby zdrowia, co pozwoli im zebrać szerokie doświadczenia praktyczne. Wszystkie zajęcia Słuchaczy Szkoły toruńskiej będą odbywały się w Toruniu, natomiast w przypadku Słuchaczy Szkoły bydgoskiej wykłady, zajęcia praktyczne oraz praktyki będą realizowane w Bydgoszczy, lecz przedmiot "Pracownia zabiegów higienicznych" będzie odbywał się w Toruniu, w budynku Szpitala Matopat. Słuchacze mają tam do dyspozycji profesjonalnie wyposażone gabinety oraz pomoce niezbędne do nauki i do ćwiczeń praktycznych.

 

Słuchacze Szkoły mają też możliwość nauki języka obcego, co umożliwi im zbieranie zawodowych doświadczeń również za granicą. Osoby, które przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymają dyplom oraz suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim.

 

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o przyjęcie do Szkoły oraz dodatkowe informacje nt. Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Szkoły Policealnej dla Opiekunów Medycznych znajdą Państwo na stronie internetowej www.szkola-ecewod.pl.