oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownictwo placówek opiekuńczych zobowiązane jest posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Spełnienie tych wymagań bywa rygorystycznie kontrolowane.

Możliwość uzupełnienia swojego wykształcenia istnieje w kilku ośrodkach w Polsce (Warszawa, Łódź...). Specjalizację uzyskuje się przez uczestnictwo w zajęciach na normalnych podyplomowych studiach. Formą zakończenia (zaliczenia) studiów jest napisanie pracy dyplomowej lub/i egzamin.

Przebieg studiów jest zróżnicowany - mogą to być np. studia dwusemestralne zbliżone organizacyjnie do studiów wieczorowych, może to być intensywna sesja letnia.

Jedną z możliwości są zajęcia specjalizacyjne na Uniwersytecie Łódzkim, organizowane przez tutejszy Instytut Socjologii (Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej). Ceny w Łodzi są konkurencyjne.

Wszelkich informacji udziela :

Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, Łódź

Telefon: (042) 635 52 52

Studiami podyplomowymi kieruje wspaniały człowiek : prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, a wraz z nią dr Jerzy Krzyszkowski - bezpośredni opiekun studiów. Najlepiej kontaktować się z tymi właśnie osobami. Szczegóły programu znają także panie z dziekanatu : Maria Miśkiewicz i Krystyna Milbrandt.

Studia kończą się wydaniem oficjalnego dyplomu ukończenia specjalizacji, który jest zgodny z wymaganiami ustawowymi.

W programie studiów tematyka ściśle związana z pomocą społeczną.

Wybrane tematy zajęć:

 • Elementy prawa
 • Diagnoza socjalna
 • Problemy społeczności lokalnych
 • Rodzina
 • Instytucje pomocy społecznej
 • Organizacja pracy socjalnej z różnymi typami klientów
 • Zdobywanie funduszy i organizacje pozarządowe
 • Public relations
 • Pomoc środowiskowa
 • Etyka w pracy socjalnej
 • Wybrane zagadnienia socjologiczne