oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zależność jest dwustronna - zakłady coraz chętniej zatrudniają skazanych a sądy coraz częściej wymierzają karę ograniczenia wolności. Osoba skazana nie trafia wtedy do więzienia, ale zobowiązany jest do świadczenia pracy nieodpłatnie.

Gwoli ścisłości - dotyczy to skazanych za drobne przestępstwa : wypadki drogowe, niewielkie kradzieże, mniejsze przestępstwa przeciwko mieniu czy wolności. Bywa, że jest to konsekwencja niepłacenia alimentów.

Zasady:

  • zakład chcący zatrudnić skazanych powinien skontaktować z sądem i zadeklarować taką możliwość;
  • pracę skazanego nadzoruje kurator;
  • zakład pracy opłaca ubezpieczenie, dba o świadczenia lekarskie, zapewnia odzież roboczą;
  • zakład pracy wyznacza pracownika odpowiedzialnego za pracę skazanego (skazanych) i przeprowadza szkolenie stanowiskowe.
  • kara trwa od 1 do 12 miesięcy, a skazany nie może w tym czasie zmienić miejsca stałego pobytu (bez zgody sądu)
  • wymiar czasu pracy : 20-40 godzin miesięcznie

Opinie:

Jak zwykle zróżnicowane. Część osób pracuje wzorowo, część unika wykonywania obowiązków. Tych ostatnich sąd może doprowadzić do rozsądku grzywną lub "skierowaniem" do więzienia. Jednak osoba wyznaczona na "opiekuna" przez zakład pracy ma też za zadanie pisanie comiesięcznego raportu dla kuratora sądowego. Dodatkowy obowiązek - czasami nieprzyjemny.

Bywa jednak tak, że skazany wiąże się z tymczasowym miejscem pracy na dłużej. Po odpracowaniu kary zostaje, bo wszyscy byli z niego zadowoleni...

DPS ?

Nie wiemy, czy są precedensy. Jednak skazani pracują już w organizacjach charytatywnych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Przepisy włączają placówki pomocy społecznej do grupy zakładów pracy, gdzie skazany może odpracować swą karę...Czasami warto przemyśleć ten nietypowy sposób powiększenia swojego personelu...