oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Tylko jeden chłopak zgłosił się na kurs przygotowujący do pracy w roli opiekuna do dziecka i opiekuna osoby starszej. W grupie jest rodzynkiem. Dominują dziewczyny. � To właśnie one przede wszystkim są zainteresowane tym zajęciem � twierdzi Halina Pierzyńska, zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Pracy OHP w Częstochowie, organizatorka kursu.

Opiekunowie dzieci

Wiele osób potrzebuje opiekunki do dziecka, ale takiej, która ma dobre referencje lub przynajmniej kurs. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, OHP zorganizowało specjalny kurs pod tytułem "Pomagając innym, pomagasz sobie". Dwadzieścia dwie młode osoby przygotowują się do pracy jako opiekunowie dzieci i równocześnie opiekunowie osób starszych. Zgłoszeń było znacznie więcej, ale liczba przyjęć była ograniczona.

Wykłady

Kursanci spotykają się z psychologiem i prawnikiem. Poznają zasady komunikacji społecznej, zasady rządzące rynkiem pracy, umiejętności szukania pracy w Internecie i zagranicą. � Postawiliśmy na zajęcia z fachowcami oraz na praktykę. Uczestnicy opiekują się maluchami w Domu Dziecka we Wrzosowej oraz odwiedzają domy opieki społecznej � informuje Halina Pierzyńska.

Zajęcia potrwają do 10 listopada. Kurs zakończy się zdaniem egzaminu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ośrodka szkolno-zawodowego, które potwierdzi ich kwalifikacje.

Końcowy sprawdzian

Egzamin zdały osoby niepełnosprawne, które w OHP korzystały z innego szkolenia. W ramach programu "Aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" były przysposabiane do pracy w handlu. Kończyły kurs komputerowy z pakietem magazyn-hurtownia-sprzedaż. Spotykały się z psychologiem, otrzymały informacje na temat rynku pracy w kraju i zagranicą oraz sposobów poruszania się po nich.

Przygotowano dla nich zajęcia z przedsiębiorczości. Były też zajęcia z prawnikiem oraz pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. W sumie ze szkolenia skorzystało 15 młodych niepełnosprawnych osób w wieku od 18 do 26 lat.