oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zwracamy się z prośbą o pomoc w organizacji bezpłatnego kursu dla Osobistych Asystentów Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. PTSR powołało w ramach programu realizowanego przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta st. Warszawy i Urzędu Pracy m.st. Warszawy pierwsze w Polsce Centrum Osobistego Asystenta. Celem powstania Warszawskiego Centrum Osobistego Asystenta (WCOA) jest zapewnienie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym ruchowo zamieszkałym na terenie miasta i docelowo zatrudnienie osób bezrobotnych.

Aktualnie przygotowujemy się do realizacji pierwszego cyklu szkoleń, dlatego też zwracamy się o pomoc w procesie rekrutacji osób bezrobotnych, chcących wziąć udział w kursie.

Będziemy niezmiernie zobowiązani za pomoc w rozpropagowaniu naszego ogłoszenia także na stronie www � w załączeniu przesyłam ogłoszenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Z poważaniem

Anna Gryżewska
Zastępca Sekretarza Generalnego PTSR


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Polish Multiple Sclerosis Society

ul. Bagatela 13 m 43
00-585, Warszawa
tel. (+48 22) 856-76-66,
fax (+48 22) 849-10-65
e-mail: a.gryzewska@ptsr.org.pl;
internet: www.ptsr.org.pl


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) rozpoczyna rekrutację uczestników na bezpłatny KURS OSOBISTEGO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO finansowany ze środków Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Kurs odbywać się będzie w terminie: 24-30 czerwca 2005 r.

Miejsce szkolenia podamy bezpośrednio uczestnikom szkolenia.

Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo nie jest opiekunem i nie ma wyręczać chorego, ale pomóc mu funkcjonować społecznie i wykonywać czynności zbyt trudne ze względu na niepełnosprawność.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • części teoretycznej - szkolenia (40 godz.), m.in. z wiedzy o osobach niepełnosprawnych, psychologii, rehabilitacji ruchowej, prawa, pomocy społecznej, pomocy przedlekarskiej
 • części praktycznej - staży w ramach organizacjach pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Osoby, do których skierowana jest oferta to:

 1. osoby bezrobotne, zarejestrowane w UP
 2. z minimum średnim wykształceniem - preferowani absolwenci liceów medycznych i socjalnych, osoby z doświadczeniem pielęgniarskim nakierunkowanie na współpracę i pomoc innym
 3. posiadające predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 4. a ich wiek i stan zdrowia umożliwi im pracę z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby zostać przeszkolone, odbyć staż i zdobyć certyfikat Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej muszą obowiązkowo wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać go do Biura PTSR (adresy powyżej)

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 21 czerwca 2005 r.

Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.


(poniższy formularz należy wydrukować, wypełnić i odesłać wg wskazówek)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo

Organizowany przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w ramach programu Warszawskie Centrum Osobistego Asystenta finansowanego przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Imię i nazwisko ������������������������������.

Adres: �������������������������������.

Telefon: �������������������������������.

E-mail: �������������������������������..

Zarejestrowany w UP jako osoba bezrobotna (zaznacz właściwe)

 • Tak
 • Nie

Wykształcenie: (zaznacz właściwe)

 • podstawowe
 • średnie
 • wyższe

Zawód: ����������������������������������..

Odbyte kursy: �������������������������������...

��������������������������������������.

��������������������������������������.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poniższej ankiecie pracownikom Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pracującym przy projekcie Warszawskiego Centrum Osobistego Asystenta w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji na kurs dla Osobistych Asystentów Osoby Niepełnosprawnych Ruchowo(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z d. 29.08.1997, Dz. Ust. nr 133, poz. 833)

Równocześnie deklaruję wolę współpracy z biurem PTSR w zakresie koniecznym w procesie rekrutacji na bezpłatne szkolenie dla Osobistych Asystentów Osób Niepełnosprawnych Ruchowo.

.......................................................................

Data i podpis

Formularze prosimy wysyłać pocztą, faxem lub e-mailem do dnia 21 czerwca br. do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: ul. Bagatela 13 m 43, 00-585 Warszawa Tel. 856-76-66, Fax. 849-10-65, e-mail: biuro@ptsr.org.pl