oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

OGŁOSZENIE

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) rozpoczyna rekrutację uczestników na kolejny bezpłatny �KURS OSOBISTEGO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO� finansowany ze środków Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Kurs odbywać się będzie w terminie: 26-30 września 2005 r.

Miejsce i czas szkolenia podamy bezpośrednio uczestnikom szkolenia.

Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo nie jest opiekunem i nie ma wyręczać chorego, ale pomóc mu funkcjonować społecznie i wykonywać czynności zbyt trudne ze względu na niepełnosprawność.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • części teoretycznej - szkolenia (40 godz.), m.in. z wiedzy o osobach niepełnosprawnych, psychologii, rehabilitacji ruchowej, prawa, pomocy społecznej, pomocy przedlekarskiej
 • części praktycznej - staży w organizacjach pozarządowych (120godz.) zajmujących się osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Osoby, do których skierowana jest oferta to:

 1. osoby bezrobotne, zarejestrowane w UP
 2. z minimum średnim wykształceniem - preferowani absolwenci liceów medycznych i socjalnych, osoby z doświadczeniem pielęgniarskim ukierunkowanie na współpracę i pomoc innym
 3. posiadające predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 4. a ich wiek i stan zdrowia umożliwi im pracę z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby zostać przeszkolone, odbyć staż i zdobyć certyfikat Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie formularza (poniżej) zgłoszenia (www.ptsr.org.pl) i przesłanie go do Biura PTSR w Warszawie przy ul. Bagatela 13 m. 43, tel. (22) 856 76 66, fax (22) 849 10 65, e-mail: biuro@ptsr.org.pl z dopiskiem "Szkolenie OAON"

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12 września 2005 r.

Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń i wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Polish Multiple Sclerosis Society

ul. Bagatela 13 m 43
00-585, Warszawa
tel. (+48 22) 856-76-66,
fax (+48 22) 849-10-65
e-mail: a.gryzewska@ptsr.org.pl;
internet: www.ptsr.org.pl


 

(poniższy formularz należy wydrukować, wypełnić i odesłać wg wskazówek)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo

Organizowany przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w ramach programu Warszawskie Centrum Osobistego Asystenta finansowanego przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Imię i nazwisko ������������������������������.

Adres: �������������������������������.

Telefon: �������������������������������.

E-mail: �������������������������������..

Zarejestrowany w UP jako osoba bezrobotna (zaznacz właściwe)

 • Tak
 • Nie

Wykształcenie: (zaznacz właściwe)

 • podstawowe
 • średnie
 • wyższe

Zawód: ����������������������������������..

Odbyte kursy: �������������������������������...

��������������������������������������.

��������������������������������������.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poniższej ankiecie pracownikom Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pracującym przy projekcie Warszawskiego Centrum Osobistego Asystenta w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji na kurs dla Osobistych Asystentów Osoby Niepełnosprawnych Ruchowo(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z d. 29.08.1997, Dz. Ust. nr 133, poz. 833)

Równocześnie deklaruję wolę współpracy z biurem PTSR w zakresie koniecznym w procesie rekrutacji na bezpłatne szkolenie dla Osobistych Asystentów Osób Niepełnosprawnych Ruchowo.

.......................................................................

Data i podpis

Formularze prosimy wysyłać pocztą, faxem lub e-mailem do dnia 12 września br. do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: ul. Bagatela 13 m 43, 00-585 Warszawa Tel. 856-76-66, Fax. 849-10-65, e-mail: biuro@ptsr.org.pl