oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. SIC!; dps.pl 31.10.2006)

27 października w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono wyniki badań wśród polskich pracowników socjalnych. W badaniach wzięło udział 1162 pracowników. Wyniki ankiety przeprowadzonej na przełomie lipca i sierpnia przedstawił Willem Blok, menedżer projektu MATRA SIC! - Ze względu na cenną pracę pracowników socjalnych dla społeczeństwa na szali waży się coś więcej niż tylko interes jednej grupy pracowniczej. Poprawy jakości życia wszystkich obywateli w kraju nie da się osiągnąć bez nowoczesnego, dobrze wyposażonego systemu profesjonalnej pracy socjalnej - mówił Willem Blok...

Chcemy lepiej pomagać!

KonferencjaPodsumowaniem konferencji było przedstawienie listu otwartego koalicji organizacji zajmujących się praca socjalną.

- Wyniki ankiety potwierdziły poczucie niskiego prestiżu wykonywanego zawodu, trudne warunki świadczenia pracy. Wykazały też konieczność ciągłego rozwijania i doskonalenia systemów zarządzania pomocą społeczną - piszą sygnatariusze listu. Przedstawicielami koalicji byli: Piotr Polok z Polskiego Towarzystwa Pracy Socjalnej, Andrzej Gocłowski z Pomarańczowej Inicjatywy, Izabela Synoradzka ze Stowarzyszenia FORUM, Aleksandra Kowalska z Centrum Innowacji Społecznej SIC!

- To co robi nasza grupa służy poprawie warunków pracy grupy zawodowej, która na co dzień pomaga innym, a chcemy żeby pomagała coraz lepiej - dodała Aleksandra Kowalska, z Centrum SIC! Sygnatariusze deklarują współdziałanie m.in. w przygotowaniu programów promujących dobre praktyki w pracy socjalnej.

W naszym serwisie do pobrania:

  • Wynik badania przeprowadzonego przez Matra SIC! wśród polskich pracowników socjalnych - pobierz... (.pdf)
  • Profesjonalne pomaganie – czym jest praca socjalna - pobierz...(.pdf)
  • List o współpracy dla rozwoju pracy socjalnej - pobierz...(.pdf)