oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. DOM/ bsz - PAP 2.10.2008; dps.pl 14.10.2008)

Około 6 tys. osób w wieku 65 lat i więcej zostanie objętych badaniami, które mają na celu ukazanie medycznych, psychologicznych i ekonomicznych aspektów starzenia się ludzi w Polsce. Poinformowano o tym na konferencji w Warszawie. Projekt badawczy został zamówiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "Chodzi nam o ukazanie kondycji, sytuacji rodzinnej i społeczno-ekonomicznej osób starszych" - powiedział kierownik projektu dr hab. Piotr Błędowski z SGH.

Wybrane osoby zostaną przebadane pod względem fizycznym, sposobu odżywiania się i sprawności psychoruchowej. Badanie zakończy się w przyszłym roku.

Badanie będzie prowadzone przez firmę PBS DGA oraz około 40 instytutów naukowych.

 

więcej...