oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Czasopismo Geriatria (www.borgis.com.pl) z reguły nie zajmuje się bezpośrednio problemami osób starszych zamieszkujących placówki opiekuńcze. Polecić warto jednak nr 2 z roku 2000, gdzie w rozdziale „Problemy zdrowotne w populacji ludzi starszych” odnajdziemy sporo interesujących wątków.
W części tej omawiane są artykuły z fachowej prasy obcojęzycznej, ale nawet te krótkie streszczenia warte są uwagi. Autorzy: Zunzuneghui, Beland, Llacer i Keller zastanawiają się nad czynnikami wywołującymi stres w populacji opiekunów osób starszych. Hiszpańskie badania wskazują, że zasadniczymi czynnikami są tu niskie dochody rodziny, problemy zdrowotne, ograniczenie wydolności fizycznej, konfliktowe zachowanie się osoby wymagającej opieki. Dotyczy to co prawda opiekunów osób mieszkających w domach rodzinnych, ale z łatwością widać przełożenie na sytuacje znane nam z dps-ów. Zdaniem autorów, stres obniża wyższe poczucie własnej godności i sprawności w opiece nad osobą niedołężną i zaangażowanie emocjonalne w pracę.
Warto więc te cechy rozwijać u siebie...

Schnelle, Alessi, Al.-Samarrai, Fricker i Ouslander zajmują się domem opieki w porze nocnej i snem mieszkańców w wieku podeszłym. W badaniach chciano wykazać związek między siłą nocnego hałasu i oświetlenia i snem podopiecznych. Co ciekawe -  zależności takiej nie udało się udowodnić, mimo redukcji tych czynników o około 30%. Badania będą kontynuowane.

Pełne teksty omówień (także wielu innych) i wskazówki bibliograficzne znajdują się w omawianym periodyku.