oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Złota jesień w Zbarzewie

Mieszkańcy Kąkolewa proponują, aby w pałacyku, w którym znajdowała się szkoła powstał Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Środowiskowej ma powstać we Włoszakowicach, w dawnej hali przetwórni. Natomiast budynki folwarczne w Zbarzewie mają stać się domem dla starszych mieszkańców gminy Włoszakowice. Nie wiadomo jeszcze, który z projektów zostanie zrealizowany.

Na terenie powiatu leszczyńskiego do dziś nie funkcjonuje żaden dom opieki dla starszych lub chorych osób. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy starostwem a miastem Lesznem, powiat dysponuje 10 miejscami w domu opieki dla osób z zaburzeniami układu nerwowego, który znajduje się w Lesznie przy ulicy Niepodległości.

Doświadczenie wskazuje, że jest to liczba niewystarczająca. Potrzebne są również miejsca całodobowego pobytu dla osób starszych.

W czerwcu została podpisana umowa notarialna, zgodnie z którą gmina Włoszakowice przejęła kompleks zabudowań folwarcznych w Zbarzewie. Starania gminy o przejęcie terenu trwały kilka lat. Od momentu ich podjęcia samorządowcy z Włoszakowic planowali zorganizowanie w tym miejscu domu pomocy społecznej z całodobową opieką.

- Chcielibyśmy, aby powstał dom dla osób starszych - wyjaśnia Stanisław Waligóra, wójt Włoszakowic. - Byłyby to wynajmowane mieszkania, za które płacić będą pensjonariusze, ich rodziny, a w szczególnych przypadkach dofinansowywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pensjonariusze będą mieli zapewnioną opiekę, sprzątanie, pranie i wyżywienie. Naszym celem jest stworzenie godnych warunków dla osób w podeszłym wieku, którymi z różnych powodów nie mogą opiekować się członkowie rodziny.

Podopiecznymi domu będą przede wszystkim mieszkańcy gminy Włoszakowice, choć nie wyklucza się przyjmowania osób spoza gminy i powiatu leszczyńskiego. Wójt przyznaje jednak, że przystosowanie budynku do potrzeb społecznych potrwa kilka lat. Najpierw muszą zostać wykonane najważniejsze inwestycje w gminie.

Kompleks zabudowań w Zbarzewie przed kilkoma laty został opuszczony przez pracowników Gospodarstwa Rolnego Długie Stare. Wójt przyznaje, że zabudowania wymagają generalnego remontu. Tymczasem prowadzone są prace zabezpieczające przed dalszym niszczeniem. Obok pałacyku znajduje się stara gorzelnia, w której planuje się utworzenie muzeum gorzelnictwa. Jest tam jeden z nielicznych oryginalnych stuletnich kotłów parowych. Do zabudowań gospodarczych należą również obory, chlewnie, spichlerz, stodoła.

Starostwo ma przejąć pałac w Kąkolewie

W czerwcu pałac w Kąkolewie opuścili uczniowie Zespołu Szkół. Dziś zabytkowe pomieszczenia pałacyku stoją puste. Mieszkańcy wsi chcieliby, aby budynek przejęło starostwo powiatowe. Wówczas do dyspozycji mieszkańców zostałby piękny park i boisko.

Jednym z pomysłów na uratowanie pałacu jest stworzenie tam Domu Pomocy Społecznej.

- Na jednym ze spotkań zarządu powiatowego przedstawiłem jego członkom propozycję Rady Sołeckiej wsi Kąkolewo przejęcia lub zakupienia przez starostwo od gminy Osieczna pałacu w Kąkolewie - mówi Stanisław Glapiak, radny powiatowy. - Chcemy, aby nadal park był dostępny dla mieszkańców Kąkolewa. Nieznana jest jednak decyzja władz Osiecznej.

- Zdajemy sobie sprawę, że w interesie gminy jest sprzedanie pałacu za jak najwyższą cenę. Starostwo natomiast nie dysponuje wolnymi środkami na zakup obiektu. - mówi Zbigniew Haupt, starosta leszczyński. - Należy jeszcze pamiętać, że pałac wymaga nakładu dużych środków na remont i przystosowania do potrzeb dla osób starszych

Opieka dzienna we Włoszakowicach

Tymczasem podjęto starania o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, który znajdować ma się we Włoszakowicach.

- Z inicjatywy wójta Włoszakowic został przygotowany projekt utworzenia placówki dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami układu nerwowego - mówi Emilia Konieczna, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. - Placówka taka ma powstać we Włoszakowicach w budynkach dawnej hali przetwórni.

Projekt utworzenia placówki trafił już do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. - Teraz czekamy na odpowiedź, czy wojewoda przekaże na ten cel pieniądze - dodaje Emilia Konieczna. - Odpowiedź na to pytanie będziemy znali, gdy zostanie uchwalony budżet wojewody. We Włoszakowicach opiekę znalazłoby 30 osób - W Środowiskowym Domu Samopomocy szykujemy miejsca przede wszystkim dla mieszkańców gminy Włoszakowice, ponieważ tam jest szczególnie duże zapotrzebowanie na opiekę nad osobami z tego typu problemami. W miarę potrzeb przyjmowani będą również mieszkańcy innych gmin i powiatów. Będzie to jednak ośrodek typu dziennego, co wymagać będzie codziennych dojazdów od osób korzystających z opieki.