oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Tomasz Franciuk - POLSKA Dziennik Bałtycki 1.12.2007; dps.pl 6.12.2007)

Wspólnie chcą pokazać, że potrafią razem pracować, dobrze się bawić i cieszyć swoją obecnością. Zrealizować te cele pomoże seniorom Fundacja Elbląg, która właśnie rozpoczęła nowy projekt.Przedsięwzięcie "Pasje III wieku" zakłada między innymi utworzenie funduszu seniorskiego oraz ogłoszenie konkursu na najciekawszy projekt. Autorzy zwycięskiego pomysłu otrzymają pieniądze na jego zrealizowanie. Ponadto zostaną zorganizowane szkolenia z pisania projektów oraz przeprowadza kampania społeczna, której celem będzie wzmocnienie wizerunku seniorów. To jednak nie wszystko. Telewizja Fundacji Elbląg utworzy archiwum filmowe, zawierające wypowiedzi osób starszych.

Kluby i stowarzyszenia zaproszone do współpracy

Zasady dotyczące współpracy z osobami starszymi zostaną ustalone podczas dwudniowego spotkania zorganizowanego pod koniec listopada. Wezmą w nim udział przedstawiciele klubów i stowarzyszeń seniorskich, organizacji działających na ich rzecz oraz reprezentanci Fundacji Elbląg.
O tym, że realizacja projektu to bardzo ważne działanie, przekonuje Stanisław Puchalski, senior Fundacji Elbląg.
- Mądrość i doświadczenie życiowe osób starszych są nie do oszacowania - zapewnia Puchalski. - Zależy nam na tym, by seniorzy byli aktywni, by swoją aktywnością zarażali rówieśników. A przy okazji, by dobrze się bawili. Młodzi ludzie naprawdę wiele mogą się od nich nauczyć.

Konkurs jeszcze w tym roku

Pierwsze spotkanie, podczas którego Fundacja Elbląg zaproponowała seniorom pomoc przy aktywizacji, odbyło się w ubiegły piątek. Jak zapowiedział podczas spotkania prezes Fundacji Elbląg, Arkadiusz Jachimowicz, konkurs grantowy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.
- Na konkurs przeznaczymy od 3 do 5 tys. zł - powiedział Arkadiusz Jachimowicz. - O tym, w jaki sposób będziemy wyłaniać zwycięzców oraz jak napisać projekt na pozyskanie środków w ramach konkursu, ustalimy wspólnie na spotkaniu wyjazdowym pod koniec listopada.
Starsze osoby obecne na sali uznały pomysł za dobry.
- Powinniśmy połączyć wszystkie nasze kluby, zorganizować wspólny pochód, pójść razem do kina, teatru, pośpiewać, pokazać jak potrafimy się bawić. Kiedy inni zobaczą w korowodzie nasze białe głowy, może postanowią się do nas przyłączyć - mówi starszy pan z Klubu Seniorskiego "Zakrzewo".

Fundacja aktywizuje osoby starsze

Projekt "Pasje III wieku" jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To jednak nie jest jedyny przejaw działalności Fundacji Elbląg w tej dziedzinie. Organizacja zakończyła w tym roku realizację dużego projektu "Aktywizacja międzygeneracyjna", w ramach którego między innymi powstał film o pierwszych powojennych mieszkańcach Elbląga. Jednym z głównych celów projektu było umożliwienie współpracy międzypokoleniowej.
Obecnie Fundacja przymierza się do tworzenia funduszu seniorskiego. Aby jednak zaczął funkcjonować, musi pozyskać minimum 10 tys. zł kapitału żelaznego, który - lokowany w funduszach inwestycyjnych - będzie umożliwiał finansowanie pomysłów seniorów. Pozyskiwanie środków na kapitał żelazny jest możliwe między innymi ze zbiórek publicznych (sprzedaż cegiełek), z 1% podatku dochodowego przekazywanego na rzecz organizacji pozarządowych lub z biznesu.