oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Podwyższony poziom białka NSC-, zarówno w mózgach chorych na schizofrenię, jak i pacjentów z chorobą dwubiegunową udało się zaobserwować badaczom z USA - podaje pismo "Proceedings of the antional Academy of Sciences".
Odkrycie pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy rozwoju obu schorzeń i opracować nowe koncepcje ich leczenia.

Zarówno schizofrenia jak i choroba dwubiegunowa (inaczej psychoza maniakalno-depresyjna) są zaliczane do grupy chorób psychicznych, którym towarzyszą objawy psychotyczne - m.in. halucynacje, urojenia.

Choroba dwubiegunowa charakteryzuje się przemiennym występowaniem wyraźnych okresów depresji i manii, które mogą, ale nie muszą, być przedzielone okresem bez zaburzeń chorobowych. Objawy psychotyczne występują głównie w okresie manii i objawiają się stałym pobudzeniem, wygórowaną samooceną, nastawieniami wielkościowymi, gonitwą myśli, skojarzeniami dźwiękowymi, nieprzemyślanym wydawaniem pieniędzy oraz nierozważnymi kontaktami seksualnymi. U różnych pacjentów objawy mogą mieć różne nasilenie.

Specjaliści od dawna podejrzewali, że u podłoża obydwu schorzeń leżą zaburzenia w poziomie neuroprzekaźnika dopaminy, a w związku z tym w komunikacji między neuronami, które kontaktują się za jej pośrednictwem. Nie udało się jednak rozpoznać dokładnie, w jakich obszarach mózgu zachodzą te zmiany.

Naukowcy z University of Maryland w Baltimore i z Yale University w New Haven pod kierunkiem Micheala Lidowa przeprowadzili pomiary poziomu białka NCS-1 w próbkach z kory przedczołowej mózgu, które pobrano pośmiertnie od pacjentów ze schizofrenią, chorobą dwubiegunową, depresją kliniczną i zdrowych osób.

NCS-1 jest białkiem, które reguluje aktywność receptora dopaminy. Okazało się, że pacjenci ze schizofrenią i chorobą dwubiegunową mieli o 50 proc. wyższy poziom tego białka, niż pacjenci z depresją kliniczną czy osoby zdrowe.

Według badaczy, ich odkrycie ujawniło kolejną zmianę biochemiczną w mózgu wspólną dla pacjentów ze schizofrenią i chorobą dwubiegunową. Jednak w przeciwieństwie do większości poznanych wcześniej zmian, polega ona na wzroście, a nie spadku, poziomu danego białka.

Jak tłumaczą autorzy, wskazuje to, że NCS-1 bierze aktywny udział w procesach prowadzących do dezorganizacji pracy mózgu u pacjentów z obu grup. A ponieważ NCS-1 reguluje aktywność receptora D2, odkrycie stanowi potwierdzenie, że zaburzenia w układzie dopaminy są wspólnym podłożem schizofrenii i choroby dwubiegunowej.

"Nawet jeśli obydwie choroby są wywoływane przez wielorakie czynniki, to ostatecznie przekłada się to na zmiany w przekaźnictwie sygnałów komórkowych zależnych od wapnia. Od ich układu z kolei zależą różnice w reakcjach zachodzących wewnątrz komórek i różnice między obydwoma schorzeniami" - konkludują autorzy.