oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Dla chorych na Alzheimera


To jeden z pierwszych ośrodków w kraju, w którym pacjenci z chorobą Alzheimera znajdą fachową opiekę przez 9 godzin w ciągu dnia.

Po kilku latach starań powstał w Szczecinie pierwszy w województwie i jako jeden z czterech w kraju ośrodek dziennego pobytu dla chorych na Alzheimera.

Zaadaptowanie pomieszczeń po byłej pralni w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego kosztowało 200 tys. zł. Pieniądze na tę niezbędną placówkę znalazły się w budżecie miasta. Specjalistyczną opiekę znajdzie tu 15 osób.

Pomoc na 9 godzin

Ośrodek funkcjonuje pod nazwą Dział Usług Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych dla Osób z Chorobą Alzheimera i został utworzony w oparciu o Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie. Chorymi zaopiekują się psychologowie, terapeuci, rehabilitanci i pielęgniarki zatrudnione w domu opieki.

- Osoby z chorobą Alzheimera, które zakwalifikuje do nas Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, znajdą u nas codziennie dziewięciogodzinną opiekę - mówi Zofia Krejczy, dyrektor DPS. - To wielka pomoc dla rodzin opiekujących się chorymi na Alzheimera. Najbliżsi zmuszeni do zagwarantowania chorym całodobowej opieki najczęściej nie mogą wypełniać zawodowych obowiązków, załatwiać swoich spraw, normalnie funkcjonować.
Na razie z fachowej opieki będzie mogło korzystać tylko 15 osób. Pacjentów, wymagających takiego wsparcia jest o wiele więcej, ale możliwości samorządu miejskiego są ograniczone.

Logo z jaskółką

Ta jedyna w województwie placówka w swoim logo przekornie umieściła wizerunek jaskółki.
- Od czegoś trzeba zacząć - mówi dyrektor Krejczy. - Mam nadzieję, że ta jaskółka uczyni przysłowiową wiosnę i okaże się zwiastunem powstawania następnych ośrodków, bo one są bardzo potrzebne.
Co do tego nie ma wątpliwości również współzałożyciel Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
- To niezwykle istotne, by najbliżsi udręczeni nieustanną opieką nad pacjentem mieli choć chwilę oddechu - mówi psychiatra dr Jerzy Pobocha. Warto podkreślić, że to terapia specjalistyczna, zindywidualizowana i dostosowana do możliwości poszczególnych chorych. Taką rehabilitację mogą zapewnić tylko fachowcy. W imieniu rodzin tych osób należą się podziękowania władzom miejskim za to, że dostrzegły potrzeby ludzi chorych i ''Głosowi'', który nas dzielenie wspierał w zabiegach o ten ośrodek.