oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Osoby z autyzmem są w Polsce dyskryminowane

Osoby z autyzmem są w Polsce dyskryminowane w dostępie do edukacji oraz placówek medycznych i opiekuńczych - uważają uczestnicy konferencji "Przeciw wykluczeniu". Pomija się je, tworząc nowe przepisy prawne czy plany rozwoju lokalnej infrastruktury.
O rozwiązaniach, które przyczyniłyby się do poprawy losu osób z autyzmem, rozmawiano w poniedziałek podczas konferencji w Senacie "Przeciw wykluczeniu". Spotkanie zorganizowali parlamentarzyści i Porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz Ich Rodzin.

Zarówno przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, jak i Edukacji i Sportu wyrażali opinię, że obecna sytuacja osób z autyzmem jest trudna, a system opieki nie zaspokaja ich podstawowych potrzeb.

W skierowanym do uczestników konferencji liście minister zdrowia Mariusz Łapiński napisał, że optymalny system opieki powinien być wysoko specjalistyczny i finansowany przez różne resorty. Niemniej - dodał - jest to plan nie do przyjęcia przez kasy chorych, bo zbyt kosztowny.

"Koszty są wysokie, ale nieleczenie będzie jeszcze droższe" - mówił szef Stowarzyszenia "Synapsis" Michał Wroniszewski. Wyjaśnił, że w przypadku osób z autyzmem leczenie nie polega na sprowadzaniu kosztownych leków czy sprzętu medycznego, ale na pracy ludzi. Wyraził nadzieję, iż 2003 rok - Rok Niepełnosprawnych - pozwoli na nadrobienie zaległości i ustalenie długoterminowych planów pomocy osobom z autyzmem.

Według danych Porozumienia Organizacji Pozarządowych Pracujących na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz Ich Rodzin, specjalistyczną opieką zdrowotną opłacaną z ubezpieczenia objętych jest tylko ok. 10 proc. populacji dzieci z autyzmem.

Z różnych form nauki w placówkach oświatowych korzysta 25 proc. dzieci z autyzmem. Szkoły najczęściej ograniczają się do przyznania im tygodniowo od 4 do 10 godzin indywidualnego nauczania w domu. Według organizacji pozarządowych, uniemożliwia to rozwój społeczny i prowadzi do marginalizacji dzieci.

W Polsce jest około 20 tys. dzieci i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.