oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Agata Pustułka - Dziennik Zachodni 3.11.2007; dps.pl 21.11.2007)

Osobom niedosłyszącym, których nie stać na zakup aparatu słuchowego, dofinansowanie przyznaje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Środki z PFRON-u przekazywane są osobom niepełnosprawnym poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS).

Z powodu zróżnicowanej interpretacji przepisów przez te instytucje osoby niepełnosprawne muszą czekać wiele miesięcy na otrzymanie aparatu.

Większość PCPR i MOPS przyznaje dofinansowanie dopiero po refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Powoduje to sytuację, w której pacjent stoi zawsze w dwóch kolejkach, jedna po drugiej. Najpierw po dofinansowanie z NFZ, a potem po refundację z PCPR lub MOPS. W skrajnych wypadkach okres oczekiwania wydłuża się nawet do dwóch lat.

Z apelem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o uproszczenie i ujednolicenie procedur wystąpił Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Popierają go inne organizacje niepełnosprawnych, które chcą, aby obie procedury przebiegały równolegle, co zdecydowanie skróciłoby czas oczekiwania na przyznanie aparatu.

Jest na to sposób! MOPS-y i PCPR musiałyby rozpatrywać wnioski na podstawie specjalnego zaświadczenia wydawanego osobom niepełnosprawnym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.