oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Wiosenne zmagania

Kolejny już raz Krobia była miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogły potwierdzić swoje umiejętności i sprawność fizyczną. Prawie 60 zawodników z powiatu gostyńskiego wzięło udział w turnieju halowym.

Organizatorami "Wiosennego turnieju halowego�� w Krobi były Sekcja Olimpiad Specjalnych Rogowo przy Domu Pomocy Społecznej w Rogowie wraz z Fundacją "Sąsiedzi Sąsiadom" w Krobi. Impreza odbywała się w ramach programu nazwanego przez jego pomysłodawców "Aktywni przez cały rok". - Nasza sekcja powstała w marcu 1996 roku i jest członkiem Olimpiad Specjalnych � Polska, która należy do międzynarodowego ruchu Special Olimpics - wyjaśnia Grzegorz Czułno, dyrektor DPS w Rogowie. - Dzięki Olimpiadom Specjalnym w Polsce ponad 11 tysięcy zawodników z niepełnosprawnością intelektualną może przez cały rok trenować wybrane dyscypliny sportu, przygotowując się do zawodów rozgrywanych na wielu szczeblach, od lokalnych do ogólnopolskich, jak również brać udział w imprezach sportowych ruchu Specjal Olimpics za granicą. Pod tym względem DPS w Rogowie należy do bardzo aktywnych. Od wielu już lat jest inicjatorem oraz współorganizatorem wielu imprez sportowych, w tym zawodów w biegach na różne dystanse, w których uczestniczą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i uczniowie szkół powiatu gostyńskiego. - Każda sekcja należąca do Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych zobowiązana jest do realizacji misji Olimpiad, której istotą jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich - zaznacza Grzegorz Czułno. - Sekcja Olimpiad Specjalnych Rogowo jest jedyną w powiecie gostyńskim. Wspierana przez Fundację "Sąsiedzi Sąsiadom" rozpowszechnia idee Olimpiad Specjalnych. Realizacji tego celu ma służyć właśnie program "Aktywni przez cały rok", na który składają się cztery imprezy sportowo � rekreacyjne odbywające się w rożnych porach roku, tj. "Wiosenny turniej halowy", "Lato na sportowo", "Sport w lesie i parku" oraz "Zimowe zabawy na śniegu".

Wiosenne zmagania zorganizowano w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Uczestniczyło w nim 57 zawodników, reprezentujących domy pomocy społecznej, szkoły i warsztaty dla osób niepełnosprawnych oraz zakłady pracy chronionej. Uczestnicy rywalizowali w siedmiu dyscyplinach: hokeju, koszykówce, piłce nożnej, rzucie piłką lekarską, rzucie piłką z wózka, w biegach, skoku w dal z miejsca. - Podczas zawodów panowała wspaniała atmosfera sportowej rywalizacji i pokonywania własnych słabości - dodaje dyrektor DPS w Rogowie.