oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z całej Polski spotkali się w dniach 10-11.06.2005 w Strzałkowie na XIV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej. Głównym sponsorem imprezy była krakowska firma Termo Organika � producent styropianu...

Do sportowej rywalizacji stanęło 18 siedmioosobowych drużyn. Uczestników podzielono na pięć grup, odpowiednio do stopnia niepełnosprawności. Zawodnicy mogli sprawdzić się na murawie po całorocznych treningach pod okiem wychowawców. Każdy z nich miał też szansę zaprezentować się indywidualnie, w czasie rzutów karnych.

- Chcemy pokazać, że ludzie o obniżonej sprawności intelektualnej mają nie tylko takie same prawa, ale posiadają też predyspozycje do uczestnictwa w sporcie, a przez to również w normalnych życiu � mówiła Bożena Barej, prezes Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego "Gramy Dalej", organizatora turnieju.

 

 

Złote medale i puchary zdobyło pięć drużyn: z Nowego Miszewa, Radziechowic, Ostrowiny, Słupcy i Strzałkowa. Wszyscy uczestnicy sportowych rozgrywek, ich opiekunowie, opieka medyczna i wolontariusze otrzymali koszulki ufundowane przez firmę Termo Organika.

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej odbywa się w Strzałkowie od czternastu lat. Dzięki sprawnej organizacji i wysokiemu poziomowi rozgrywek ranga turnieju wzrosła, a Strzałkowo stało się centrum piłki nożnej dla niepełnosprawnych psychicznie mieszkańców DPS z całej Polski.

 

Turniej zorganizowali: Towarzystwo Sportowo-Kulturalne "Gramy Dalej", DPS w Strzałkowie, władze gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego.