oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi - program dla niepełnosprawnych

Działalność artystyczna ludzi niepełnosprawnych


"Teatr dla życia", "Terapia czy sztuka" - zastanawiające są oba stwierdzenia.
Wyjaśnienia tych znaczeń można szukać w Biennale - Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych "Terapia i Teatr", które organizowane są co dwa lata przez Poleski Ośrodek Sztuki przy współpracy Katedry Literatury, Teatru i Filmu przy Uniwersytecie Łódzkim, Stowarzyszenia "Terapia i Teatr".

Łódź jako gospodarz festiwalu zaczyna być uznawana w środowisku pedagogów, arteterapeutów, publiczności i teatrologów za miejsce szczególnie otwarte na problemy ludzi niepełnosprawnych. Spotkaniom towarzyszą też dyskusje naukowe. Sprzyjają one integracji i krztałtowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej. Spotkania umożliwiają początkującym reżyserom kontakt z zawodowymi już grupami aktorów niepełnosprawnych z Europy i obcowanie z utrzymującymi się na wysokim poziomie artystycznym przedstawieniami teatralnymi.

"Jestem głęboko przekonany - mówi Toon Baro, że przedstawienie teatralne ludzi niepełnosprawnych umysłowo powinno być przede wszystkim dobrym spektaklem, powinno być sztuką piękną i zaangażowaną w głęboki dialog z publicznością - a jednocześnie powinno wspomagać kulturową emancypację ludzi niepełnosprawnych".

Do zespołu o długoletnim stażu należy m. in. Teatr "Tartaar" z Belgii (gościł kilkakrotnie w Łodzi), Teatr "La Compagne de L'Oiseau Marche" z Francji (uświetnił obrady Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w październiku 1999 r.), Teatr "Matwerk" z Rotterdamu (fascynującym barwnym pochodem zaznaczył swój profesjonalizm), Teatr "Homero" z Sewilli, "Baltazar" z Budapesztu jak również polskie grupy artystyczne, Pantomima Olsztyńska, Teatroterapia z Państwowego Teatru im. J Osterwy z Lublina.
W 2002 roku zamierzamy zorganizować Międzynarodowe Biennale "Terapia i Teatr" - Spotkania Teatralne w terminie 16 - 19 maja, łącząc je z konferencją "Teatr ludzi niepełnosprawnych".

Będziemy na bieżąco informować o przygotowaniach.

Ponadto między festiwalami, Poleski Ośrodek Sztuki promuje niepełnosprawnych artystów organizując cykliczne spotkania "Terapia przez sztukę" Zaczęliśmy w styczniu prezentacją etiud teatralnych artystów z Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu oraz występem zespołu "Cisza" z Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi (spektakl "Dziewczynka z zapałkami"). Artyści niepełnosprawni prezentowali swoje wyroby z wikliny, masy solnej, odbył się też pokaz wytwarzania papieru czerpanego.

Wydarzeniem artystycznym były zainteresowane Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Szkoły Specjalne i integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej.

W lutym odbył się wernisaż artystki malującej ustami ze stowarzyszenia AMUN - Agnieszki Sapińskiej, która od 1998 r. jest stypendystką w Niemczech. Wystawie towarzyszył występ zespołu muzycznego "Widzieć Muzyką" - Grażyny Walkowskiej - instruktorki, terapeutki pracującej z modzieżą niedowidzącą.

Natomiast w marcu prezentowaliśmy klasę teatralną ze spektaklem "Pod grzybem" i "Plotka" Katarzyny Tarkowskiej - aktorki i instruktora pracującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 oraz zespół Ośrodka AMICUS ze spektaklem "Deszcz".

23 marca w ramach "Święta Wiosny" odbył się konkurs na najciekawszą Marzannę. W którym udział brały dzieci ze szkół specjalnych i świetlic środowiskowych z terenu miasta Łodzi. W kwietniu odbył się montaż słowno muzyczny "Różne oblicza kobiety" w wykonaniu Grażyny Suchockiej i Wiesławy Stolaczyk do tekstów Mariana Hemara, Zuzanny Ginczar, ks. Twardowskiego oraz autorskie piosenki W. Stolarczyk. Imprezie towarzyszyła wystawa pisanek - prac dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 2 w Łodzi.

W maju i czerwcu jest kontynuowany przegląd etiud teatralnych.

We wrześniu chcielibyśmy zorganizować poplenerową wystawę artystów ze Stowarzyszenia AMUN i Polskiego Związku Niewidomych.

Natomiast w październiku chętnie widzielibyśmy w Łodzi Pantomimę Olsztyńską postrzeganą jako profesjonalną grupę artystów niepełnosprawnych, prowadzoną przez Marię Burniewicz.

W listopadzie zaprezentujemy formy poetyckie "Słuchajmy razem życia" w wykonaniu niewidomych i niedowidzących artystów.

Wydarzenia artystyczne jakie odbywają się w naszym Ośrodku Sztuki w ramach promowania niepełnosprawnych artystów będą jak sądzimy odbijały się szerokim echem wśród odbiorców nastawionych na aktywne przeżywanie działalności tych twórców.

Kontakt z Poleskim Ośrodkiem Sztuki:

Tel./fax (42) 688 13 14,

E-Mail: pos@ilodz.pl