oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Wystawy Twórczości Artystycznej Sprawnych Inaczej organizowane są w stolicy już od kilku lat. Tegoroczna jest już siódmą i towarzyszy jej zwyczajowo tytuł "Żyjemy wśród was".

Głównym organizatorem wystawy jest Fundacja "Zdrowie Publiczne", ale rangi imprezie dodają Ministerstwo Kultury i Sztuki, Biblioteka Narodowa czy Wydział Kultury i Sztuki Miasta Stołecznego Warszawy. To dzięki temu nie obyło się bez honorowego patronatu prezydenta stolicy Pawła Piskorskiego czy ministerialnych dyplomów z wytłaczanym orłem.Wyjątkowy w Warszawie jest też sposób nagradzania zdobywców pierwszych miejsc . W przeciwieństwie do innych tego typu przeglądów, otrzymują oni przede wszystkim nagrody pieniężne. Dla osób niepełnosprawnych to wielka gratka - materiały plastyczne są bardzo drogie, a i pobyt w stolicy do tanich nie należy.

Dziw bierze, że tak renomowaną imprezą słabo interesują się domy pomocy społecznej, gdzie nie brakuje pracowni plastycznych. Mieszkańcy dps-ów otrzymują tu nagrody co roku, ale stanowią mniejszość pośród warsztatów terapii zajęciowej, kół plastycznych czy niepełnosprawnych mieszkających indywidualnie.

Warto więc skontaktować się z organizatorami, by za rok konkurencja była bardziej wyrównana.

Tymczasem komisja konkursowa podzieliła w tym roku uczestników na dwie grupy wiekowe : do 25 roku życia i powyżej 25 roku życia. Wśród młodszych wyróżniono I nagrodą Martę Idźkowską z DPS w Białymstoku, wśród starszych Witolda Milczarka z DPS w Rąbieniu i Krystynę Brzezińską z DPS w Miłowicach. To trójka mieszkańców domów pomocy na 24 osoby uhonorowane I nagrodami.

Komisja przyznała też 4 specjalne nagrody zespołowe po 1000 złotych, z których aż 3 przypadły warsztatom terapii.

Jak pisze we wstępie do pokonkursowego albumu prezes Fundacji Zdrowie Publiczne - dr Roman Fiutko: "Na wystawę przesłano prace ze wszystkich zakątków kraju. Wystawiane prace, tworzone są przez ludzi z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, postępującym zanikiem mięśni, schizofrenią, padaczką, zespołami paranoidalnymi, z porażeniem kończyn dolnych i górnych, słabowidzących i niesłyszących, w różnym wieku ".

Również od strony technicznej prezentowane prace są dowodem dużej różnorodności. Jest naturalnie malarstwo i rysunek, ale nie brakuje ceramiki, grafiki, tkaniny czy rzeźby... Dozwolone są różne sposoby wyrażania sienbie i uczestnicy konkursu skwapliwie z tego korzystają.

Splendoru imprezie dodaje fakt wystawienia prac (od 3 lat) w Bibliotece Narodowej (można oglądać do 13 lipca 2001) i kolorowy mini - album pokazujący najciekawsze prace. Kilka z nich prezentujemy obok - miniaturki można kliknąć, by zobaczyć reprodukcję w powiększeniu. Jedną wybraliśmy do zaprezentowania w formie tapety pulpitu, którą możecie Państwo pobrać z naszej strony ( więcej...)

Wystawa Twórczości Artystycznej Sprawnych Inaczej "Żyjemy wśród was" jest bliźniaczą wersją akcji plastycznej "Świat moich marzeń", która od 1990 roku promuje twórczość artystyczną niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Finał tej ostatniej odbywa się tradycyjnie w Zamościu. Warszawska wystawa odbywa się w ramach programu "Terapia poprzez sztukę", będącego swego rodzaju wizytówką Fundacji "Zdrowie Publiczne".

Kontakt :

Fundacja Zdrowie Publiczne
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
telefony (22) 621 73 58 , 628 70 81 (do -89) wew. 134

Kontakt z organizatorami imprezy dla dzieci i młodzieży "Świat moich marzeń":

Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
22-400 Zamość
telefony : (84) 639 20 21, 639 20 22
fax: (84) 639 32 87