oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Międzynarodowe Biennale Teatralne w Łodzi zyskało już na terenie kraju renomę i popularność. Zakwalifikowanie się do prezentacji scenicznych nie jest proste - konieczne jest osiągnięcie pewnego poziomu artystycznego. jednak okazuje się to korzystne dla przebiegu biennale. Nie oglądamy przedstawień przypadkowych i nijakich. Nawet te dyskusyjne i trącące amatorszczyzną pobudzają do dyskusji, stanowią inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań. V Spotkania Teatralne Terapia i Teatr przygotowywane są wspólnie przez Poleski Ośrodek Kultury, Katedrę Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Terapia I Teatr.

Cele:

  • integracja przez sztukę teatru ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych
  • prezentacja różnorodnych metod pracy stosowanych w zespołach teatralnych zrzeszających niepełnosprawnych artystów
  • przegląd, promocja i popularyzacja ich twórczości
  • upowszechnienie w Polsce technik arteterapeutycznych
  • umożliwienie kontaktu i wymiany doświadczeń między zespołami teatralnymi

Co się będzie działo ?

  • prezentacja zróżnicowanych pod względem formalnym i poetyckim spektakli przygotowanych przez niepełnosprawnych artystów z Polski i zagranicy
  • seminarium naukowe z udziałem wykładowców z różnych krajów Europy
  • warsztaty tematyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne i pantomimiczne), w wyniku których odbędzie się wzdłuż ulicy Piotrkowskiej w Łodzi parada w konwencji teatru ulicznego.

Informacje:

O kontakt proszone są osoby, które chcą wziąć udział w biennale jako uczestnicy lub obserwatorzy. Czynnym uczestnikom zapewnia się noclegi, wyżywienie, profesjonalną salę teatralną i materiały konferencyjne
Obserwatorom proponuje się akredytację. Nie są pokrywane koszty podróży uczestników.

Zespoły teatralne powinny nadesłać materiały informacyjne na temat dotychczasowej działalności oraz nagranie video z zarejestrowanym, zgłaszanym do przeglądu przedstawieniem. Przyjmowane będą dodatkowo również zdjęcia. Na tej podstawie dokonana będzie kwalifikacja grup teatralnych.

Terminy:

  • zgłoszenia zespołów teatralnych - do 28 lutego 2002 r (po wypełnieniu deklaracji, którą nadeślą organizatorzy)
  • obserwatorzy do 30 marca 2002 roku (j.w.)

Kontakt:

Poleski Ośrodek Sztuki
Agnieszka Piasecka
ul. Krzemieniecka 2 a
94-030 Łódź

Tel. (42) 688 14 18, 686 02 59
Fax: (42) 688 13 47