oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Kolejny już raz Zamojski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Świat moich marzeń". Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 7 - 21 lat.

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku 7-21 lat.
  2. Każdy uczestnik powinien nadesłać 3 prace dowolnego formatu ( ale maksymalnie 70 x 100 cm) w dowolnej technice ( rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika, tkanina, płaskorzeżba itp.). Prace mogą tworzyć cykl tematyczny.

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą:

  • imię i nazwisko autora prac
  • wiek, klasę
  • aktualny adres zamieszkania
  • adres szkoły/ ośrodka
  • imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora prowadzącego
  • tytuł pracy
  • szczegółową informację o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić sygnaturę (godło), której wzór należy też dołączyć do karty zgłoszenia.

Nagrody: mają być rzeczowe i pieniężne. Prace zostaną ocenione przez jury do 15 marca w 4 kategoriach wiekowych (7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat, 19-21 lat)

Finał : na spotkanie podsumowujące konkurs zostaną zaproszone osoby nagrodzone lub wyróżnione. Finał odbędzie się w Zamościu 17 maja br.

Termin składania prac : 28 lutego 2002 r.

Adres:
Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
22-400 Zamość

Tel. (84) 639 20 21, 639 20 22