oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Organizator : Fundacja Zdrowie Publiczne, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
tel. : (22) 621 73 58, 628 70 81 do 89 wew. 134

Szczegółowe informacje : pani Grażyna Kasa; tel./fax (22) 608 26 45

Dla kogo: dla osób niepełnosprawnych od 17 roku życia

Warunki : należy nadesłać 2 prace dowolnego formatu w dowolnej dyscyplinie plastycznej (tj. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, płaskorzeźba, tkanina, rękodzieło artystyczne). Nie wezmą udziału w wystawie prace uszkodzone.

Termin: prace należy składać do 30 kwietnia (liczy się data dostarczenia)

Ocenianie: Prace oceni komisja złożona z artystów plastyków, która zbierze się do 10 maja.

Termin wernisażu i wręczenia nagród : 18 maja 2002 r., godz.12.00

Jakie nagrody ? Pieniężne.

Informacje uzupełniające: Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora i opatrzona tytułem. Prócz tego należy dołączyć dane twórcy: imię i nazwisko, wiek, aktualny adres zamieszkania, tytuł pracy, technikę wykonania, szczegółowe informacje o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.
Po wystawie wyróżnione prace pozostają własnością Fundacji.

Gdzie nadsyłać prace: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 00-973 Warszawa