oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Pobierz dokument do druku (wraz z kartą uczestnictwa)

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Białystok�2003 organizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych

Patronat Honorowy

Pan Ryszard Tur - Prezydent Białegostoku
Pan Marian Leszczyński - Zastępca Prezesa PFRON

Regulamin III Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Białystok �2003

Organizator:
Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym którego wystawa zostanie otwarta w Białymstoku we wrześniu 2003 roku w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku. Proponowany temat Człowiek-Przyroda

I. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz propagowanie i promocja twórczości plastycznej tych osób.

II. Warunki konkursu

W konkursie twórczości malarskiej, graficznej wraz z rysunkiem, rzeźbiarskiej oraz grafiki komputerowej mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie wymienione dziedziny twórczości.

Technika prac jest dowolna, przy czym wymiary prac malarskich nie mogą przekraczać: suma dwóch boków /długość + szerokość/ - 150 cm, zaś prac graficznych i rysunków -120 cm

Nadesłane prace powinny być przygotowane do ekspozycji /pastele, akwarele, grafiki i rysunki w passe-partout, obrazy olejne w ramach lub listewkach/. Prace należy starannie opakować, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie powstałe podczas przesyłki. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. Do każdej z prac należy dołączyć /w sposób trwały/ metkę zawierającą następujące dane:
Imię i nazwisko twórcy, tytuł pracy, technika wykonania, wymiar /wysokość szerokość/ nazwa placówki

Prócz tego należy przesłać kartę uczestnictwa.

Pobierz dokument do druku (wraz z kartą uczestnictwa)

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca 2003 roku - decyduje data stempla pocztowego.

Prace należy kierować na adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE
ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok

E-Mail: nike@nike.bialystok.pl

Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia wystawy, podsumowania konkursu zostaną przesłane do 30 sierpnia 2003 roku.

III. Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody w każdej z czterech kategorii:malarstwo, grafika z rysunkiem, grafika komputerowa, rzeźba

Organizator przewiduje również nagrody dla najmłodszych uczestników konkursu oraz instruktorów / nauczycieli /.

IV. Jury konkursu

Do jury konkursowego zaproszeni zostaną wybitni twórcy oraz krytycy reprezentowanych dziedzin sztuk plastycznych oraz przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych. W przypadku ufundowania nagród pozaregulaminowych jury przyzna je dopiero po werdykcie w konkursie głównym.

V. Postanowienia końcowe

Otwarcie wystawy pokonkursowej przewidziano na wrzesień 2003 roku. Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, oraz wszelkich wydawnictwach Stowarzyszenia Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:

Andrzej Wolski tel. kom. 0 - 606 171 971

 

Pobierz dokument do druku (wraz z kartą uczestnictwa)