oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" organizuje Festiwal Sztuki Bezdomnej Cieszyn 4-6 X 2004

Festiwal Sztuki Bezdomnej jest możliwością spotkania niezwykłych ludzi poszukujących swoich duchowych, kulturalnych i społecznych korzeni poprzez sztukę, która jest estetycznym zapisem ich wewnętrznej i zewnętrznej podróży. Sztuka ta w swej istocie jest ulotna i efemeryczna, czasami zgrzytliwa i chropowata poszukująca w chaosie społecznych, ideologicznych i cywilizacyjnych szumów swojej harmonii. Prezentujemy twórczość, która jest szczera, często dzieje się sama z siebie, bywa nazywana sztuką i zawsze jest czymś co się wydarza - co tylko nieliczni wrażliwi ludzie rejestrują.

Ideą festiwalu jest przybliżenie społeczeństwu sztuki wykluczonej i uwrażliwienie na peryferyjne nurty kultury. Festiwal będzie możliwością spotkania się i rozmowy na temat wykluczenia społecznego, kulturowego i psychicznego oraz zarejestrowaniem twórczego wymiaru tak pojmowanej bezdomności.

Festiwal będzie dział się w miejscach, które są opuszczone i zapomniane m.in. w halach fabrycznych, na dziedzińcach kamienic, na uliczkach, w Cieszyńskiej Wenecji, w piwnicach, na dworcu kolejowym itp.

Festiwal jest tworzony przez grupę młodych osób oraz ludzi, którzy byli bezdomni, a obecnie są mieszkańcami Domów Barka w Cieszynie.

Głównym celem imprezy jest podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwienia na:

 • twórczość osób i grup wykluczonych na różnych poziomach życia społecznego;
 • "sztukę wykluczoną" - nie mieszczącą się w głównych nurtach sztuki oficjalnej, nieobecną w galeriach, na oficjalnych festiwalach, teatrach itp.

W ramach Festiwalu zaplanowane są następujące działania:

 • wystawy malarstwa bezdomnego (zarówno w obszarze tematyki jak i pozycji na komercyjnym rynku);
 • wystawy fotografii ;
 • instalacje teatralne i performance grupy teatrów ulicznych i otwartych;
 • koncerty zespołów muzycznych,
 • prezentacje twórczości literackiej (prezentacja wydawnictw niezależnych / niekomercyjnych);
 • dyskusje panelowe, spotkania, wykłady poświęcone problematyce wykluczenia społeczno-kulturowego (bezdomności, "wiecznego tułactwa", odrzucenia przez środowiska, wypędzenia, itp.);
 • rozstrzygnięcie konkursu na referat;
 • plener fotograficzny; warsztaty ceramiczne, warsztaty twórczo - rozwojowe, warsztaty grania na śmieciach, warsztaty pieczenia chleba, warsztaty dziennikarskie,
 • happeningi;
 • prezentacja filmów fabularnych i dokumentalnych;
 • Przegląd Filmów Bezdomnych,
 • sadzenie drzew.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Pomocy wzajemnej "Być Razem" - Biuro Festiwalowe
tel. (33) 479-54-54,(33) 479-54-55, lub 0 601263339
ul. Ks. Janusza 3
43-400 Cieszyn

e-mail: f.bezadresu@wp.pl,
internet: http://free.ngo.pl/bycrazem

REGULAMIN FESTIWALU SZTUKI BEZDOMNEJ

 1. Festiwal odbywa się w dniach: 4 - 6 października 2004 r. na terenie miasta Cieszyna.
 2. Organizatorem głównym Festiwalu jest Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem", które powołało Biuro Festiwalowe odpowiedzialne za realizację projektu.
 3. Celem Festiwalu jest podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwienie na problem bezdomności w następujących kontekstach:
  • wykluczenia społecznego;
  • kultury;
  • sztuki;
  • duchowości.
 4. W ramach Festiwalu są zaplanowane następujące działania:
  • wystawy malarstwa bezdomnego (zarówno w obszarze tematyki jak i pozycji na komercyjnym rynku);
  • wystawy fotografii ;
  • instalacje teatralne i performance grupy teatrów ulicznych i otwartych;
  • koncerty zespołów muzycznych,
  • prezentacje twórczości literackiej (prezentacja wydawnictw niezależnych / niekomercyjnych);
  • dyskusje panelowe, spotkania, wykłady poświęcone problematyce wykluczenia społeczno-kulturowego (bezdomności, "wiecznego tułactwa", odrzucenia przez środowiska, wypędzenia, itp.);
  • konkursu na referat;
  • plener fotograficzny; warsztaty ceramiczne, warsztaty twórczo - rozwojowe,
  • happeningi;
  • prezentacja filmów fabularnych i dokumentalnych;
  • Przegląd Filmów Bezdomnych
 5. Impreza przeprowadzana jest pod hasłem trzeźwości. Nie angażujemy w sponsoring firm, które produkują bądź sprzedają alkohol; podczas Festiwalu nie będzie sprzedaży alkoholu.
 6. Działamy non � profit. Festiwal organizowany jest przez wolontariuszy.
 7. Organizatorzy zapewniają osobom biorącym udział w Festiwalu nocleg i wyżywienie po wcześniejszym potwierdzeniu obecności.
 8. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z udziałem w Festiwalu.
 9. Osoby występujące i prezentujące swoje prace w ramach Festiwalu nie otrzymują wynagrodzenia finansowego.
 10. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest zapoznanie organizatorów z własną twórczością poprzez dostarczenie materiałów w formie elektronicznej (internet, CD, dyskietki) lub analogowej (VHS, kasety magnetofonowe) i inne.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania materiałów związanych z twórczością prezentowaną na Festiwalu do celów promocyjnych związanych z imprezą.
 12. Organizatorzy zobowiązują się do promowania firm i organizacji, które wesprą Festiwal.
 13. W sprawach nie objętych regulaminem decydują organizatorzy.

Zgłoszenie uczestnictwa (do pobrania): pobierz... (dokument Worda, .doc, 29 KB)