oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w VIII Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych

Regulamin

 1. Cel Biennale: Celem Biennale jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych.
 2. Warunki konkursu:
  W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne uprawiające twórczość plastyczną.
  Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
  • dzieci i młodzież (urodzeni po 1 stycznia 1987 roku)
  • dorośli

  Konkurs dla dorosłych odbywa się w dwóch dyscyplinach:

  • malarstwo
  • grafika i rysunek

  Temat i technika prac są dowolne. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu do 3 prac w każdej kategorii.Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie należy wysłać kartę uczestnictwa (nie należy przysyłać prac) zawierającą:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, wykształcenie, informację o rodzaju niepełnosprawności lub choroby, informację o wystawach i nagrodach)
 • zdjęcie pracy formatu 13x18 cm (lub wydruk komputerowy)
 • opis pracy (tytuł, format, technika, rok wykonania)

W przypadku zgłoszenia 3 prac należy przysłać do każdej pracy oddzielny egzemplarz karty uczestnictwa z fotografią.

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń na adres: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 upływa z dniem 31 sierpnia 2004 roku.

Jurorzy z przewodniczącym profesorem Adamem Wsiołkowskim z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybiorą (we wrześniu 2004) prace do drugiego etapu konkursu.

Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu (o czym zostaną powiadomieni) powinni przesłać oryginały prac plastycznych. Jury oceni nadesłane prace - przyzna nagrody i wyróżnienia.

Uczestnicy nadsyłają i odbierają prace na koszt własny.

 1. Nagrody

Pierwszy etap uhonorowania - wybór prac do drugiego etapu konkursu. Drugi etap - przyznanie nagród i wyróżnień. Prace nagrodzone i wyróżnione pokazane zostaną na wystawie pokonkursowej.

 1. Postanowienia końcowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego zatrzymania nagrodzonych i wyróżnionych prac, proszą również innych twórców o darowanie swoich dzieł dla wzbogacenia Kolekcji Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, utworzonej przed kilku laty przez Fundację.

Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, katalogu Biennale oraz wydawnictwach pokonkursowych.

Karta zgłoszenia do pobrania z naszego serwisu (obrazek .jpg; 93 KB - po ściągnięciu należy otworzyć w dowolnym programie graficznym i wydrukować)

KONTAKT:

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
ul.Nowaczyńskiego 1
30-320 KRAKÓW,
tel./fax (12) 267-00-99, 636-85-84; 0605-239-550
konto : BGŻ OW Kraków 20301459-1414-2705-11
e-mail : fson@idn.org.pl
internet: http://www.idn.org.pl/fson