oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

DPS Forum: Autor i inicjator wielu łódzkich przedsięwzięć, w których głównymi bohaterami są osoby niepełnosprawne, pan Stanisław Średziński, trafił do naszego serwisu (co prawda poprzez monstrualnych rozmiarów korespondencję) z nową inicjatywą. Jest ona już realizowana i zapowiada naprawdę wyjątkowe wydarzenie - nawet w skali kraju. Z obszernej korespondencji wybraliśmy te fragmenty, które najwszechstronniej przybliżą nam pomysł Holokaustu Łódzkiego - rzeźby w papierze...


Łódź, dnia 12 maja 2004

Szanowni Państwo

Dziękując za serdeczność i poparcie dla różnych form mojej działalności zwracam się do Państwa z jeszcze jednym nowym pomysłem.

Opracowany przeze mnie projekt pracowni "Rzeźb kutych w papierze� przyniósł już oczekiwane rezultaty. Przez siedem lat zrealizowano wiele warsztatów, powstały cykle rzeźb portretujących ruch ludzkiego ciała; powstały cykle religijne: Bożonarodzeniowe szopki, Misteria Męki Pańskiej; portrety zwierząt, baśniowych bohaterów itp. Tak szerokie doświadczenia pozwalają na realizację kolejnego, ważnego moim zdaniem dla całej Łodzi projektu.

Z wielką tremą przedstawiam go Państwu, licząc na to, że ocenicie go uczciwie i w przypadku pozytywnej oceny pomożecie w jego realizacji patronując choćby całemu przedsięwzięciu.

Stanisław Andrzej Średziński

Takie przesłanie, dzięki decyzji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi oraz współpracy z Centrum Kultury Młodych, przekazaliśmy w połowie maja władzom Miasta Łodzi, Centrum Kultury i Historii Żydów w Łodzi, publikatorom oraz zaprzyjaźnionym placówkom opiekuńczym, wychowawczym i kulturalno-oświatowym.

Wszystkie reakcje dotyczące realizacji projektu były pozytywne. W związku z tym przystąpiliśmy niezwłocznie do pracy i już 27 maja przygotowani byliśmy do wspólnych działań. Niniejsza publikacja prezentuje wszystkie informacje związane z udziałem zainteresowanych w projekcie do którego serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Pracownia Rzeźby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi

RZEŹBY KUTE W PAPIERZE - HOLOKAUST ŁÓDZKI

GENEZA PROJEKTU

Holokaust Łódzki 1Ktoś , kto w dzisiejszych czasach spaceruje wzdłuż wysokiego muru cmentarza przy nowym odcinku ul. Spornej (dawniej go nie było), a potem Zagajnikową, Stalową czy Inflancką, nie zdaje sobie często sprawy, że to właśnie tu w latach 1940-1944 rozgrywała się jedna z największych w historii świata tragedii. To właśnie tędy, niczym krew z rozciętej aorty, "wypłynęło� z naszego miasta ponad 180 tysięcy ludzi: mężczyzn i kobiet, starców i dzieci... Przeszli ulicami, zniknęli w otchłani bydlęcych wagonów...

Porosłe trawą, rozedrgane śpiewem ptaków i brzęczeniem owadów, bocznice dworca Łódź - Radogoszcz w niczym nie przypominają o tej tragedii.

- Jak wyobrazić sobie grupę 180 tysięcy ludzi? Jako sporej wielkości miasto? - Nie, bo miasto tętni naturalnym życiem, podlega swoim prawom a tu wszystko podporządkowane zostało jednej upiornej idei niosącej śmierć niewinnym ludziom. - Jak więc wyobrazić sobie 180 tysięcy ludzi idących niemal nieprzerwanie, przez cztery lata , na śmierć ?

- Cztery lata to 1460 dni. Każdego więc dnia ubywało z Łódzkiego Getta � symbolicznie - około 120 osób...

CEL PROJEKTU

Holokaust ŁódzkiNa przestrzenia kilku metrów (około 4) ustawiony zostanie pochód ludzi : kobiet i mężczyzn, starców i dzieci; niosących, zgodnie z niemieckimi rozkazami, niewielkie bagaże. Idą w milczeniu wspomagając się nawzajem. Nie będzie obok nich żołnierzy, SS-manów, psów... Chcemy by ta rzeźba � mini pomnik � była symbolem dumy niszczonego narodu.Ostatnie postaci w szeregu zaznaczone zostaną tylko stelażem metalowym co ma symbolizować przesłanie, że los może i teraz każdemu z nas wyznaczyć miejsce w takim pochodzie, jeśli ludzie nie zaprzestaną wzajemnych waśni...

ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE � technika prac

To nie przypadek, że koncepcja rzeźby Łódzkiego Holokaustu wywodzi się z środowiska osób niepełnosprawnych. Moje refleksje na ten Holokaustu zostały natychmiast podchwycone przez moich podopiecznych. Przecież to środowisko niejednokrotnie odrzucane i pogardzane jest najbardziej uczulone na ludzką krzywdę. Nie jest więc przypadkiem, że moi twórcy z ogromnym zaangażowaniem (choć przerażeni ogromem pracy) przystąpili do rozważań i opracowywania koncepcji realizacyjnych.

Holokaust ŁódzkiA są one następujące :

 1. Na wąskim pasie obrazującym drogę ( patrz rysunek na okładce projektu ) ustawionych zostanie 120 postaci wysokości do 30 cm
 2. Postacie uszeregowane zostaną ( ale nie do końca ) w czwórki
 3. Etapy realizacji są następujące
  1. stelaż z drutu ( modelowanie i mocowanie w podłożu );
  2. bandażowanie szarpiami z materiału ;
  3. nakładanie masy papierowej (modelowanie postaci);
  4. ubieranie postaci ;
  5. malowanie postaci

ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE � harmonogram prac

I etap : rozpoczęcie prac nad rzeźbą w dniu 27 maja w ramach I dnia INTEGRACYJNYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej

Organizatorzy i współorganizatorzy zaproszą do wspólnego tworzenia stelaży i montowania ich w podłożu (płyta drewniana ) przedstawicieli : władz ustawodawczych i wykonawczych miasta i województwa, przed-stawicieli świata nauki i kultury, przedstawicieli kościołów i gmin wyznaniowych i inne znane osobistości oraz uczniów zaprzyjaźnionych szkół i twórców niepełnosprawnych, którzy pomagać będą w technicznej realizacji tego etapu.

Etap I będzie dokumentowany zdjęciami i wpisami do specjalnej kroniki przedstawiającej powstawanie rzeźby

II etap : od 2 do 30 czerwca w dni powszednie (dwie lub trzy godziny dziennie ), również na terenie DPS PODGÓRNA nastąpi bandażowanie rzeźb. Do tych działań organizatorzy zaproszą zaprzyjaźnione grupy młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów uczelni przygotowujących przyszłych opiekunów osób niepełnosprawnych. Udział w pracach i postęp prac bedzie dokumentowany jak poprzednio

Holokaust ŁódzkiIII etap: lipiec również na terenie DPS PODGÓRNA nastąpi przygotowywanie masy papierowej i jej nakładanie na postaci oraz ubieranie postaci. Do tych działań organizatorzy zaproszą przedstawicieli zaprzyjaźnionych domów dziennego i całodobowego pobytu, klubów seniora, oddziałów dziennych szpitali, stowarzyszeń itp. Dokumentacja działań jak wyżej

IV etap: sierpień suszenie i malowanie postaci z wykorzystaniem tylko jednej metalicznej srebrnej barwy. Do tej trudnej czynności organizatorzy zaproszą zaprzyjaźnionych dziennikarzy ze wszystkich mediów, którzy dokonają również oceny wykonania dzieła i uczestniczyć będą w przekazaniu go do Muzeum Holokaustu ( po uzgodnieniu z władzami tej placówki.)

Liczymy że przedstawiony harmonogram jest realny, i że rzeźba zostanie przyjęta przez gospodarzy Muzeum.

OCZEKIWANA POMOC

Projektodawcy oczekiwać będą pomocy w zdobyciu drutu na rzeźby: 1 rzeźba to 110cm drutu o przekroju 4mm czyli 120 rzeźb to 132 mb drutu, który może być złomem ( liczy się tylko jego grubość i twardość ); papieru makulaturowego najlepiej stare gazety ( im gorszy i cieńszy papier tym lepsza masa); odpowiedniej ilości mąki pszennej (około 1 kg na 4 rzeźby 30 cm ) tj. około 40 kg ( im gorsza mąka tym większa kleistość masy ); farby srebrnej � metalicznej w sprayu � około 15-20 puszek 400ml

Twórcy i realizatorzy projektu RZEŹBY KUTE W PAPIERZE - HOLOKAUST ŁÓDZKI

 • Stanisław Andrzej Średziński - projekt i realizacja techniczno-artystyczna
 • Izabela Warzecha - organizacja projektu
 • Marcin Kłys, Marcin Ślipski, Adam Piasecki - realizacja techniczna i artystyczna
 • Karina Jasiaczek - organizacja uczestnictwa w projekcie
 • Anna Pietrzak, Ryszard Zięba, Zbigniew Szewczyk, Janusz Szymczak, Jacek Frontczak , Małgorzata Bakalarz i inni - współpraca realizacyjna

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź
tel. (42) 643-53-49, 643-53-59 w. 138
fax. (42) 643-97-19
e-mail: 5dps.terapia@wp.pl

Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13
93-021 Łódź
tel. (42) 684-24-02
fax. (42) 684-83-94
e-mail: ckm@toya.net.pl