oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szanowni Państwo,

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi oraz Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego - organizatorzy Międzynarodowego Biennale, VII Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr, Łódź 28 � 31 maja 2006 - serdecznie zapraszają do udziału w przeglądzie spektakli oraz Konferencji Naukowej Gest i Brzmienie.

Spotkania Teatralne Terapia i Teatr zainicjowane 10 lat temu są profesjonalnie zorganizowanym międzynarodowym festiwalem teatralnym poświęconym twórczości osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Obejmuje swym zasięgiem niesłyszących, niewidzących, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, a także dzieci z zaniedbanych środowisk. W ciągu 10 lat istnienia Spotkań gościliśmy � nieraz parokrotnie � specjalistów i zespoły teatralne z Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Luksemburga, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Czech, Węgier i Chorwacji.

Przyjęta przez organizatorów formuła (prezentacja metod pracy, przegląd spektakli, warsztaty artystyczne i arteterapeutyczne, konferencja naukowa, promocja publikacji, wernisaże prac plastycznych) służy rzeczywistemu współdziałaniu osób niepełnosprawnych i sprawnych, amatorów i profesjonalistów, artystów i terapeutów, pedagogów, psychologów, psychiatrów, naukowców i publicystów.

Celem VII Spotkań jest upowszechnianie zarówno idei terapii przez sztukę teatru, jak i wskazanie na wysokie walory estetyczne twórczości scenicznej niepełnosprawnych. Rezultatem jest integracja pełnosprawnych i niepełnosprawnych uczestników przeglądu teatralnego i warsztatów, prezentacja najnowocześniejszych metod pracy wykorzystujących techniki współczesnego teatru i dramy w pracy z niepełnosprawnym podopiecznym i doskonalenie umiejętności zawodowych.

W realizacji naszych zamierzeń niezwykle pomaga także refleksja naukowa. Konferencja Gest i Brzmienie zajmuje się zagadnieniem teatru postrzeganego jako miejsce spotkania z drugim człowiekiem, jako artystyczny proces otwierania na odmienną wrażliwość, ekspresję i sposób rozumienia świata.

W tym roku zaplanowano ponadto wydanie i promocję książki. Terapia i Teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych. Część II pod redakcją Ireny Lewkowicz i Agnieszki Piaseckiej. Jej treść stanowić będą wykłady wygłaszane w Łodzi podczas kolejnych seminariów i konferencji naukowych organizowanych wspólnie przez POS, UŁ i Stowarzyszenie Terapia i Teatr w latach 1999 - 2004. Materiał ten zostanie uzupełniony przez wspomnienia, komentarze i aneks ikonograficzny.

Deklaracje udziału w VII Spotkaniach Teatralnych Terapia i Teatr (w przypadku deklaracji zespołu artystycznego również nagranie video zgłoszonego spektaklu oraz dossier grupy � data powstania zespołu, udział w przeglądach, ważniejsze osiągnięcia) prosimy kierować na adres:

Agnieszka Piasecka
Poleski Ośrodek Sztuki,
Krzemieniecka 2a,
94-030 Łódź

faks (42) 6881347, tel (42) 6881418, 6860259

internet: http://www.pos.lodz.pl

e-mail apiasecka@wshe.lodz.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 lutego 2006

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o kontakt z sekretarzem naukowym konferencji pod adresem:

Irena Lewkowicz
Katedra Dramatu i Teatru UŁ,
Franciszkańska 1/5,
91-431 Łódź

faks (42) 6655132, tel (42) 6655133, 6655126
e-mail irena.lewkowicz@interia.pl

Mamy wielką nadzieję, że zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie na Międzynarodowe Biennale: VII Spotkania Teatralne Terapia i Teatr.

Organizatorzy