oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Bank Światowy nie chce Polsce odpuścić... Kolejny już raz analizowana jest robocza wersja raportu :"Niepełnosprawność a praca w Polsce".

Sugestie wydają się być coraz bliższe naciskowi na nasze władze, chociaż trudno wyrokować jednoznacznie, ze nie ma ku temu powodów.

Bank Światowy sugeruje przede wszystkim racjonalizację systemu rent inwalidzkich i wspieranie tego segmentu rynku pracy, który ma związek z osobami niepełnosprawnymi. W seminarium, podczas którego omawiano te problemy wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk. Był ktoś z ZUS-u, byli ludzie z Ministerstwa Pracy. Byli także niepełnosprawni i naukowcy.

Jak można się było domyślić z poprzedniej wersji Raportu (więcej...) wskazuje się głównie na konieczność zaostrzenia kryteriów kwalifikowania do uprawnień rentowych i poprawę działania organów orzecznictwa. Dyskutujący z naszej strony niemal oprotestowali takie stwierdzenia uważając, że są oderwane od konkretnych polskich realiów, biorą pod uwagę tylko stronę finansową zjawiska i odnoszą polskie warunki wprost do tych w najbogatszych krajach świata.

DPS Forum zwraca jednak uwagę, że zmian w tej dziedzinie nie da się uniknąć. Obecny system jest bardzo kosztowny, a manipulacja istniejącymi przepisami ze strony jednostek orzekających jest coraz częstsza. Zdarza się popadanie z jednej krańcowości w drugą. Nie przyznaje się rent osobom, które spełniają wszystkie tego warunki. Jednoosobowe orzecznictwo ZUS-u to także czynnik przynajmniej korupcjogenny. Ilość rencistów i niepełnosprawnych - choć absurdalnie wysoka w stosunku do możliwości finansowych kraju - nie odbiega znacząco od wskaźników w części krajów zachodnich. Wszystko zależy jednak od sposobu obliczania tych wskaźników...

Bank Światowy stwierdza, że koszt polskiego systemu rentowego sięga ponad 3% PKB, co sytuuje nas w europejskiej czołówce. Obecnie na 100 pracujących mamy ponad 15 rencistów i liczba ta dramatycznie wzrosła między 1988 a 1996 rokiem. Bank z pewnością jednak nie odpowie na pytanie, co zrobić z ludźmi, jeśli zabierze im się świadczenia rentowe. Może warto też pomyśleć nad polskim systemem opieki zdrowotnej, który "porzuca" często pacjenta zbyt wcześnie, nie doprowadzając go do optymalnego stanu. Nie bez znaczenia jest również katastrofalne bezrobocie, przy którym system rentowy sprawia wrażenie niejawnej metody kompensacji problemu...

Jan Lach - szef Biura Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych potwierdził, że przygotowywane zmiany oznaczać będą przejście na dotacje dla zatrudnianych inwalidów zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy. Nie będą to na szczęście zmiany rewolucyjne - planuje się je wprowadzać stopniowo...