oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Mimo że do rozdania są miliony euro, niepełnosprawni jeszcze długo nie poczują się jak w Europie. Warszawskie organizacje i miejskie ośrodki pomocy dopiero zastanawiają się, czy warto walczyć o unijne pieniądze.

Od 1 maja Polska będzie mogła uczestniczyć w specjalnych programach UE finansujących pomoc dla niepełnosprawnych. Do wykorzystania będą pieniądze m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma za zadanie wyrównywanie szans niepełnosprawnych na rynku pracy. Wzorem może być niemiecki program zwalczania bezrobocia, który w ciągu trzech lat pomógł w znalezieniu pracy blisko 45 tys. niepełnosprawnych. W Austrii każda firma, która zatrudnia powyżej 25 pracowników, jedno miejsce pracy tworzy specjalnie dla osoby niepełnosprawnej.

O unijne pieniądze mogą starać się organizacje pozarządowe przy wsparciu samorządów. Wyścigu jednak nie widać. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach Warszawa stała się przyjazna dla osób poruszających się na wózkach. Nie będzie totalnej przebudowy krawężników, budowy podjazdów.

- Na razie większość projektów, na które są unijne pieniądze, dotyczy pomocy osobom sprawnym, ale dotkniętych np. problemem bezrobocia. Do naszego biura wpłynął dotąd tylko jeden wniosek o dofinansowanie poświęcony w całości pomocy niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. Jest w opracowywaniu - mówi Agata Urbanek z miejskiego Biura Strategii, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej także dopiero przygotowują się do konkursów i uzyskania dotacji z unijnych funduszy. - Na Żoliborzu wielu niepełnosprawnych ma problemy ze zdobyciem informacji ułatwiających codzienne życie. Dlatego chcemy stworzyć specjalny biuletyn, być może także numer infolinii, która udzielałaby porad. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi będziemy tworzyć też program zajmujący się integracją środowiska. Myślimy o organizowaniu wspólnych imprez, wyjść do kina czy na koncerty - opowiada o projektach Agnieszka Jasińska z żoliborskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.