oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Mariusz Kołodziejski - Centerko; dps.pl 16.11.2012)


Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na kolejną, bezpłatną edycję szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej, planowanej na 12 - 13.12 o godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia "Pomost" przy ul. Próchnika 7 (Ip).

 

Podczas tego szkolenia poruszana będzie między innymi następująca tematyka:

  1. Wolontariat – definicja i zjawisko

  2. Rodzaje wolontariatu

  3. Sposoby rekrutacji wolontariuszy

  4. Tworzenie indywidualnego programu woluntarystycznego (IPW)

  5. Wolontariusz w organizacji

  6. Sposoby nagradzania wolontariuszy

  7. Aspekty prawne dotyczące pracy z wolontariuszami

  8. Owocna współpraca z wolontariuszem chorującym psychicznie

  9. Podstawy promocji i współpracy z mediami

Najbliższa edycja szkolenia jest skierowana tradycyjnie do przedstawicieli organizacji, instytucji, urzędów oraz nauczycieli i pedagogów z gimnazjów, liceów i szkół zawodowych. Organizacja lub instytucja, która współpracuje bądź chciałaby współpracować z wolontariuszami powinna wyznaczyć pracownika/pracowników, którzy będą pełnili funkcje koordynatora pracy wolontarystycznej.


Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na szkolenie jest:

- potwierdzenie udziału (wysłanie zgłoszenia) w terminie nieprzekraczalnym 07.12.2012 r.

- organizacja wysyłająca pracownika na szkolenie nie posiada profilu psychiatrycznego i ma siedzibę na terytorium woj. łódzkiego

- deklaracja zorganizowania miejsca pracy dla wolontariusza chorującego psychicznie (podstawa: złożenie formularza zgłoszeniowego organizacji ze strony www.wolontariat-integracja.org zapotrzebowania na pomoc wolontariuszy).

 

Szczegóły w załączeniu oraz na stronie: http://www.wolontariat-integracja.org/szkolenia.html

 

Z poważaniem,

 

Mariusz Kołodziejski - specjalista ds. wolontariatu

Projektu "Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie"

 

tel.: 42 6320866, 513102508

www.centerko.org

www.wolontariat-integracja.org