oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Mariusz Kołodziejski - PPPW Centerko/dps.pl 12.09.2013)

 

PPPW „Centerko” przy Stowarzyszeniu „Pomost” w Łodzi oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 20 października 2013.

Już po raz czternasty Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza wszystkie placówki współpracujące z wolontariuszami do udziału w konkursie. Jego celem jest nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami. Konkurs jest okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi. Pozwala on pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy pomagają m.in. w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, co dzień odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.

Bardzo jesteśmy dumni, że już po raz trzeci PPPW „Centerko” będzie koordynatorem na poziomie lokalnym konkursów. Na zgłoszenia czekamy tylko do 20 października 2013 r. Szczegóły w załącznikach oraz na stronie internetowej organizatora konkursów

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki współpracującej przy organizacji konkursu.


 

Osoba odpowiedzialna za koordynację konkursów w woj. łódzkim:

Mariusz Kołodzejski - kierownik PPPW "Centerko"

tel.: 42 6320866, 513102508
www.centerko.org, www.wolontariat-integracja.org

e-mail: mariusz@centerko.org,

szczegóły na stronie: http://www.centerko.org/aktualnosci/343-barwy-wolontariatu-2013.html"Barwy Wolontariatu 2013"

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy oraz sami wolontariusze.


Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie - regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Gali  Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs odbędzie się w grudniu 2013 r.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 października 2013r.

Lista Centrów Wolontariatu i partnerów regionalnych, do których należy zgłaszać kandydatów, znajduje się w regulaminie konkursu.


 

Tu możesz pobrać materiał informacyjny zawierający regulamin konkursu oraz adresy organizacji w Polsce, do których możecie zgłaszać swoje kandydatury - pobierz (format. doc)