oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rola wolontariuszy w domach pomocy społecznej będzie systematycznie wzrastać. Można tu mówić o co najmniej kilku powodach, z których najważniejsze to: coraz bardziej ograniczone finansowanie pomocy przez państwo i samorządy lokalne, niski koszt "zatrudnienia" wolontariusza dla pracodawcy, równoważenie znaczenia pracy wolontarystycznej z przygotowaniem do zawodu czy praktykami (takie jest też słownikowe odniesienie hasła "wolontariat"). W wielu krajach wolontariusze stają się po pewnym czasie pracownikami danej placówki.

W Polsce nie ma silnych tradycji angażowania wolontariuszy do pracy w domach pomocy, podobnie jak zresztą np. żołnierzy służby zastępczej. Wielokrotnie negatywne stereotypy bazujące na pojedynczych przypadkach przenoszone są na całą ideę tej formy pracy charytatywnej. Nie do końca uregulowane są kwestie odpowiedzialności za sposób wykonywania pracy przez wolontariusza czy wypadki przy pracy. Więcej na ten temat...


Rok 2001 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu i warto symbolicznie potraktować tę datę, by zintensyfikować lub po prostu nawiązać współpracę z Centrami Wolontariatu, które coraz liczniej zaznaczają w naszym kraju swą obecność. Sieć centrów wolontariatu przyjęła nazwę "VOLUNTEERNET".

Aktywnie działa Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, które podobnie jak i inne centra terenowe organizuje liczne szkolenia uczące także pracy z wolontariuszami : form rekrutacji, zarządzania nimi, przygotowania personelu placówki na ich przyjęcie. Z takich szkoleń można się też dowiedzieć o korzyściach dla pracodawcy. W chwili obecnej istotne jest, że szkolenia takie są z reguły bezpłatne. Naturalnie, warszawskie CW służy wszechstronną pomocą w znalezieniu chętnych do pomocy w konkretnym ośrodku.

Adres :

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel. (22) 635 27 73.