oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. naszemiasto.pl 28.11.2007; dps.pl 4.12.2007)

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Został on ustanowiony przez ONZ w 1986 roku. W krajach o ugruntowanej demokracji, aktywność społeczna jest naturalna i oczywista. W Polsce dopiero w czerwcu 2003 r. weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która uregulowała i wprowadziła pojęcie wolontariusza.
Przypomnijmy więc, czym jest wolontariat i kim są ludzie, którzy się nim zajmują. Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywierania wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się w różnorodne działania. Wolontariusz zaś jest osobą wykonującą świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji ochotniczo bez wynagrodzenia, w tym instytucji charytatywnych i niosących pomoc drugiemu człowiekowi.

Wolontariat z Ochotą. 4 grudnia, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, godzina 17.00-19.00

Idea uhonorowania wolontariuszy z Ochoty powstała z inicjatywy Klubu Osiedlowego SURMA w 2004 roku. Na pierwsze spotkanie w 2004 roku zostali zaproszeni przedstawiciele ochockich instytucji, które współpracowały z SURMĄ, poprzez swoich wolontariuszy. Były to licea, technikum oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednogłośnie podjęto decyzję o organizacji Dzielnicowego Święta Wolontariusza, by uhonorować ludzi, którzy poświęcają swój czas pomagając innym; by zintegrować wolontariuszy pracujących w różnych instytucjach i organizacjach na Ochocie i aby promować ideę wolontariatu wśród młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Przyjęto zasadę, że święto jest przygotowywane wspólnie, a każdego roku inna instytucja jest jego gospodarzem. Patronat nad świętem wolontariatu na Ochocie objął burmistrz dzielnicy. W 2004 roku gospodarzem święta było to XXI LO im.H. Kołłątaja, w 2005 - Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", 2006 - XLVIII LO im. E. Dembowskiego. W tym roku gospodarzem spotkania będzie już 4 grudnia Akademia Pedagogiki Specjalnej.
Co roku do obchodów dnia wolontariusza na Ochocie dołączają coraz to nowe instytucje i organizacje: Fundacja ECHO, Zespół Szkół Ogólnokształcących BEDNARSKA, LO im. Słowackiego, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Młodzieżowy Dom Kultury OCHOTA. Klub Osiedlowy SURMA, Ośrodek Kultury Ochoty. Czekamy na kolejnych przedstawicieli.
Patronem tegorocznej imprezy, tak jak w poprzednich latach, jest Burmistrz Dzielnicy Ochota, pan Maurycy Wojciech Komorowski.

Impreza będzie niecodzienną możliwością spotkania wolontariuszy, ludzi z krwi i kości, zapoznania się z ich dorobkiem, rozmowy z nimi, a przede wszystkim uhonorowaniem ludzi, którzy w sposób wyjątkowy i z ogromną pasją zaangażowali się w wolontariat. Podczas imprezy pokazana zostanie prezentacja multimedialna o ochockim wolontariacie, którą przygotowali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Dembowskiego. Zaproszeni goście będą mogli wysłuchać m.in. chóru Akademii Pedagogiki Specjalnej i Liceum im. H. Kołłątaja, uczestniczyć w ciekawych warsztatach, zapoznać się z działalnością ok. 10 kół wolontariackich na Ochocie. "Święto Wolontariatu na Ochocie" wzmocni akcent kulinarny.