oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Grażyna Ostropolska - Express Bydgoski 5.12.2008; dps.pl 8.12.2008)

Damiana nikt nie chce. Ani Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko" w Bydgoszczy, ani DPS w Zakrzewie. Nie przyjąłby go nawet psychiatryczny zakład opiekuńczo-leczniczy w Szczecinku. Powód? Stanowi podobno zagrożenie dla innych pensjonariuszy. Miewa wybuchy agresji: bije, demoluje. Wywożą go wtedy do szpitala. Tam Damian się wycisza. Wraca do DPS i znów ma atak.

Psychiatrzy podejrzewają, że agresywne zachowanie Damiana w Domu Pomocy Społecznej to jego protest przeciwko rozdzieleniu go z rodziną.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że przeniesienie Damiana Ciurkota z Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" do placówki w Zakrzewie, bez powiadomienia opiekuna prawnego, czyli jego matki i przed rozpatrzeniem odwołania od tej decyzji, było naruszeniem prawa.

"W szczególności w sposób rażący naruszono dyspozycję art. 130 &2 k.p.a, z treści którego wynika, iż po wniesieniu przez stronę odwołania od decyzji nie podlega ona wykonaniu do czasu zakończenia postępowania odwoławczego" - czytamy w orzeczeniu SKO.

W zażaleniu matka Damiana pisze, że nie wyraża zgody na przeniesienie syna do DPS w Zakrzewie ze względu na zbyt duże oddalenie ośrodka od domu rodzinnego.

więcej...