oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Łamanie prawa, nieprawidłowości w przetargach zarzuca się dyrektorce Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Sprawdzenia działalności i gospodarki finansowej DPS dokonał niedawno wydział kontroli. Wykrył, że szefostwo placówki nie stosuje się do planu naprawczego, nie wykonuje również zaleceń kontroli z urzędu wojewódzkiego z 2001 r. - Wydawano pieniądze na remonty pomieszczeń dla księgowości, a brakowało na nowe okna w pokojach pensjonariuszy - mówi nasz informator. Do tego remont budynku od kilku lat wykonywała jedna firma. Podczas badania wydatkowania leków wykryto brak rejestru recept z 2002 roku. Personel tłumaczył, że go zniszczył, a jednocześnie przechowuje rejestry... z 2000 i 2001 r.

- To może skończyć się w prokuraturze - twierdzi informator.

Prezydent Ryszard Zembaczyński: - W DPS doszło do wielu nieprawidłowości, będzie nowy dyrektor.

Z Barbarą Bednarz, dyrektorem DPS, nie udało nam się skontaktować.

Komentarz z forum dyskusyjnego:
Autor: Barbara Bednarz
Data: 27-06-2003

Oświadczam, że nikt redakcji Gazety Wyborczej nie próbował się ze mna skontaktować przed opublikowaniem tekstu. Mam nadzieję, że redakcja znajdzie miejsce na swoich łamach aby opublikować moje stanowisko w przedmiotowej sprawie, które pozwoli - mam nadzieję - na sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w tekście. Zawiera on jedynie stanowisko organu kontrolującego, natomiast nie znalazło się w nim miejsce na jakikolwiek fragment moich wyjaśnień złożonych do protokolu kontroli.

Barbara Bednarz
dyrektor DPS dla Kombatantów w Opolu