oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

W myszkowskim Sądzie Rejonowym dobiega końca proces Marka N., byłego prezesa Stowarzyszenia św. Brata Alberta, które w Białej Wielkiej pod Lelowem prowadzi dom opieki dla ludzi starszych i bezdomnych

Marek N. jest oskarżony o znęcanie się nad 11 podopiecznymi domu opieki, przywłaszczenie pieniędzy jednego z byłych pensjonariuszy i niewpuszczenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Śledztwo było efektem m.in. wielokrotnych publikacji "Gazety" i innych mediów o bulwersujących zachowaniach personelu i Marka N. w domu opieki. Prokuraturze pomogły też zeznania byłej opiekunki o biciu i okradaniu pensjonariuszy.

- Na 14 marca przewodniczący składu orzekającego wyznaczył termin mów końcowych. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, w tym dniu proces powinien się zakończyć - informuje rzecznik Sądu Okręgowego Bogusław Zając.

Na poniedziałkowej rozprawie myszkowski sąd poinformował o możliwości zmiany kwalifikacji oskarżenia ze znęcania się na naruszenie nietykalności cielesnej pensjonariuszy domu opieki. Dlatego na wniosek obrony wyznaczono dwutygodniowy termin na przygotowanie mowy obrończej.