oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Tomasz Cylka - POLSKA Głos Wielkopolski 11.11.2007; dps.pl 19.11.2007)

Zagrożone życie starszych ludzi

Życie mieszkańców w kilkudziesięciu wielkopolskich domach pomocy społecznej jest poważnie zagrożone. Kontrola straży pożarnej ujawniła rażące nieprawidłowości. Niektóre placówki nie mają nawet przygotowanych dróg ewakuacyjnych ani podstawowych instalacji technicznych. Strach myśleć, do jakiej może dojść tragedii w przypadku pożaru.

Kontrolę pożarową zlecił wojewoda Tadeusz Dziuba. Placówki sprawdzano w trzecim kwartale tego roku. Wyniki przeraziły nie tylko strażaków, ale i wojewodę.

- To jest na pewno sukces mojej administracji, że podjęliśmy działania, których wcześniej nie było - podkreśla Tadeusz Dziuba, który zwraca uwagę, że błędy znaleziono w 90 procentach skontrolowanych obiektów.

Przeprowadzono 120 kontroli w 106 domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W obiektach stwierdzono aż 417 nieprawidłowości! Najpoważniejsze błędy to: brak oświetlenia awaryjnego (10 obiektów), brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (28 obiektów), brak okresowych przeglądów instalacji technicznych (90 obiektów), brak badań instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (42 obiekty), brak przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych (20 obiektów), brak badań podręcznego sprzętu gaśniczego (25 obiektów), brak ewakuacyjnej klatki schodowej (22 obiekty).